Blog

14.03.2022

Minerały złożowe

W artykule znajdziesz:

Minerały złożowe

Minerały złożowe - minerały wchodzące w skład złóż, głównie siarczki i tlenki, stanowiące kilka procent wagowych skorupy ziemskiej minia ołowiana, minia ołowiowa - czerwony pigment o przybliżonym składzie PbO? • 2PbO; m.o. utarta z olejem stanowi doskonalą przeciwrdzewną farbę do gruntowania przedmiotów stalowych, stosuje się ją także do produkcji szkieł optycznych i dekoracyjnych minia żelazowa - czerwień żelazowa minianaliza, miniabstrakt - analiza dokumentacyjna bardzo skondensowana, niekiedy składająca się tylko z jednego wiersza. Miniaturyzacja - dążenie do zmniejszania rozmiarów i ciężaru urządzeń technicznych, najłatwiej realizowane w dziedzinie elektroniki (tranzystory, obwody scalone) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Miniaturyzacja molekularna - miniaturyzacja u- kładów elektronicznych przez stosowanie obwodów wykonanych z kryształów półprzewodników (np. krzemu, germanu), które drogą odpowiedniego modyfikowania fizyko-chemicznego zostają przystosowane do równoczesnego pełnienia określonych zakresów funkcji elektronicznych minidysk - dysk elastyczny minikalkulator - kieszonkowy kalkulator elektroniczny wyposażony w klawiaturę do wprowadzania danych liczbowych, instrukcji operacji matematycznych. ew. instrukcji programu oraz we wskaźnik cyfrowy zwykle na diodach elektroluminescencyjnych lub na ciekłych kryształach  (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Minikomputer - tani komputer o względnie małej mocy obliczeniowej i małych rozmiarów, nie wymagający specjalnych warunków dla instalacji i eksploatacji; m. są zwykle wykorzystywane jako komputery czołowe, satelitarne, urządzenia końcowe, sterowniki automatyczne lub jako podręczne narzędzie do wąskiej klasy zastosowań minima meteorologiczne lotniska - najmniejsza widzialność oraz najniższa podstawa chmur, przy których na danym lotnisku mogą być jeszcze wykonywane starty i lądowania minimaks - zasada minimaks minimalizacja funkcji - wyznaczanie najmniejszej wartości (minimum) funkcji w pewnym przedziale (uprawnienia budowlane).

Minimetr

Minimetr - przyrząd pomiarowy czujnikowy z przekładnią dźwigniową, umożliwiający pomiar z dokładnością do 1 gm minimizacja - minimalizacja minimoduł - układ elektroniczny, który pod względem elektrycznym spełnia tę samą rolę co moduł; m. są wykonywane z reguły z miniaturowych lub miliminiaturowych elementów o zunifikowanym jednym wymiarze, układanych w uporządkowany sposób względem siebie; rozróżnia się m. płaskie i objętościowe minimum białkowe - biol. minimalna dzienna ilość białka, którą przy pełnym pokryciu zapotrzebowania kalorycznego przez inne produkty organizm musi otrzymać dla podtrzymania swej egzystencji, wyrównująca ubytek białek ustrojowych zużytych w ciągu doby (program egzamin ustny).

Minimum biologiczne - najmniejsza ilość składników odżywczych zdolna do pokrycia tzw. dziennej kwoty ich zużycia w organizmie zdrowego dorosłego człowieka w toku przemiany materii minimum funkcji (wpunkcie) - wartość funkcji /(x) w danym punkcie .y0, gdy istnieje otoczenie (.v0 - S, x0 + ó’) punktu .Yo, w którym dla każdego .y ± a-() jest f(x) > ./(.y0) miniowanie - malowanie przedmiotów stalowych farbą miniową zawierającą minię ołowianą, jako podstawowy pigment pasywujący, tj. przeciwdziałający korozji (opinie o programie).

Minlina - lina stalowa łącząca kotwicę miny morskiej z jej kadłubem i utrzymująca kadłub miny na odpowiedniej odległości od powierzchni wody. Minor - minorem /c-tego stopnia macierzy A o m wierszach i n kolumnach nazywa się wyznacznik macierzy, która powstaje ze skreślenia w macierzy A dowolnych (m - k) wierszy i (n - k) kolumn. Minoranta - szereg o wyrazach dodatnich odpowiednio mniejszych (lub równych) od wyrazów danego szeregu minowiec - stawiacz min minuskuły - poligr. czcionki z oczkami małych liter alfabetu (segregator aktów prawnych). Minuta, min - jednostka czasu równa 60 s minuta kątowa - kąt równy 1/60 stopnia kątowego  (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami