Blog

Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 10
06.08.2021

Formowanie płyt

W artykule znajdziesz:

Formowanie płyt

Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 11
Formowanie płyt

Formowanie płyt odbywa się w dostatecznie sztywnych formach stalowych.
Przygotowanie form polega na ich oczyszczeniu z przywartego pianobetonu i posmarowaniu wewnętrznej powierzchni warstewką zużytego oleju samochodowego, oleju maszynowego itp. Smarowanie najlepiej przeprowadzać pneumatyczną pompką, rozpylaczem, a czyszczenie form - metalowymi szczotkami (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zbrojenie płyt wykonuje się szkieletowe, wiązane lub spawane. Spawanie wykonuje się na spawarkach punktowych.

Niedozwolone jest układanie siatek o skrzywionych prętach i strzemionach. Stal powinna mieć czystą powierzchnię. Zgorzelinę, rdzę, tłuste plamy należy usunąć.
Ochronne warstwy pianobetonu, dolna, górna i boczna, powinny mieć grubość 20 mm, a od czoła - 5 mm.
Formy napełnia się masą pianobetonową z wysokości nie większej niż 80 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dojrzewanie płyt. Po zabetonowaniu partii płyt w ilości dostatecznej dla napełnienia autoklawu przetrzymuje się je co najmniej w ciągu 10 godzin, aby płyty uzyskały odpowiednią wytrzymałość niezbędną ze względu na transport i poddaje je naparzaniu pod ciśnieniem. W każdej wytwórni ustala się doświadczalnie najkrótszy okres przetrzymywania płyt przed naparzaniem, zależnie od ciężaru objętościowego pianobetonu, temperatury hali produkcyjnej, okresów wiązania i wstępnego twardnienia cementu oraz innych warunków. Dla zapewnienia normalnego twardnienia pianobetonu przed naparzaniem temperatura hali produkcyjnej nie powinna być niższa od +20°.

Płyty przewozi się do autoklawów na specjalnych wózkach. Sposób ułożenia płyt na wózku, mający na celu wykorzystanie kołowego przekroju autoklawu.
Autoklawy mogą być z jednym zamknięciem lub z dwoma zamknięciami dennymi na czołach. Na końcu autoklawu z jednym zamknięciem dennym umocowuje się zderzak, chroniący wózki od wstrząsu przy załadowaniu. W autoklawie z dwoma zamknięciami zamiast zderzaka oporowego używa się przenośnej płozy do hamowania wózków.
Pianobeton twardnieje w autoklawie przy ciśnieniu pary 8 at n któremu odpowiada temperatura pary ok. 175°C (uprawnienia budowlane).

Podnoszenie i obniżanie ciśnienia

Pełny cykl naparzania w autoklawie obejmuje trzy okresy: podniesienie ciśnienia pary do 8 at n, naparzenie i obniżenie ciśnienia pary do 0 at n. Czas trwania poszczególnych okresów w autoklawie ustala się przy rozruchu wytwórni albo przy wyraźnej zmianie warunków produkcji.
Orientacyjnie czas trwania każdego okresu można przyjąć:
- podniesienie ciśnienia do 8 at n - od 4 do 6 godzin, zależnie od początkowej temperatury w autoklawie i wytrzymałości pianobetonu przed naparzaniem,
- naparzanie pod ciśnieniem 8 at n - od 3 do 7 godz,
- obniżenie ciśnienia do 0 at n (tj. do temperatury 100 ) - 5 godz (program egzamin ustny).

Parę wprowadza się do autoklawu otwierając bardzo powoli odpowiedni zawór, aby nie wywołać uderzeń pary, w przeciwnym przypadku w płytach mogą powstać rysy, co obniża ich wytrzymałość. Jeżeli parę wpuszcza się z sąsiedniego autoklawu, należy to przeprowadzać powoli i równomiernie do zupełnego wyrównania ciśnienia w obydwu autoklawach.
Po podniesieniu temperatury w autoklawie do 90°C zawór do spuszczania kondensatu należy zamknąć. Wpuszczanie pary do autoklawu reguluje się według wskazań termometru i manometru na autoklawie.
Podnoszenie i obniżanie ciśnienia należy przeprowadzać według odpowiedniego wykresu (opinie o programie).
Dla kontroli pracy instaluje się samopiszące manometry. W celu automatyzacji cyklu naparzania można zainstalować regulator temperatury i ciśnienia pary w autoklawie.

Wyładunku płyt z autoklawu nie należy rozpoczynać wcześniej niż po upływie jednej godziny od chwili jego otwarcia (segregator aktów prawnych).
Wyładowane płyty w porze zimowej przetrzymuje się w ogrzewanym pomieszczeniu w ciągu 3-4 godzin. Latem wózki z płytami kieruje się bezpośrednio do oddziału rozformowania. Przed rozformowaniem należy płyty przetrzymywać w formach w ciągu co najmniej 1 godziny (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 16 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 17 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 18
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 19
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 20 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 21 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 22
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 32 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 33 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 34
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 35
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 36 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 37 Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 38
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betonowe osłony biologiczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami