Blog

30.05.2018

Formy konstrukcyjne przyczółków mostowych

W artykule znajdziesz:

Formy konstrukcyjne przyczółków mostowych

Elementami składowymi przyczółków są: fundament, korpus przyczółka, skrzydła, ściana czołowa, ława podłożyskowa, ciosy podłożyskowe, wsporniki skrzydeł, gzymsy. Płyty, ławy fundamentowe mogą być wykonane bezpośrednio na podłożu gruntowym lub na palach, ścianach szczelinowych, czy studniach. Korpus może być masywny (betonowy, żelbetowy) lub ażurowy (osadzony w nasypie) złożony ze słupów lub tarcz zwieńczonych oczepem (program na komputer). Skrzydła mogą być oparte na fundamencie albo utwierdzone w korpusie przyczółka. Skrzydła mogą być równoległe, prostopadłe i ukośne do osi mostu. Ławy i ciosy podłożyskowe są z reguły wykonywane z betonu zbrojonego w celu rozłożenia nacisków na korpus.

Formy konstrukcyjne przyczółków mostowych

W celu ograniczenia nierówności nawierzchni wykonuje się płyty przejściowe oparte na konstrukcji obiektu i na zagęszczonym gruncie nasypu z zachowaniem spadku ok. 10%. Długość płyt przejściowych nie powinna być krótsza od 4 m i 60% wysokości nasypu. Obsypanie gruntem krawędzi ścian skrzydeł nie powinno być mniejsza od 1m w kierunku podłużnym i poprzecznym do ściany. Podstawa stożka nasypu powinna być cofnięta w stosunku do przedniej płaszczyzny ściany korpusu przyczółków masywnych o co najmniej 0,5 m. W celu dostępu do łożysk należy przewidzieć przy ścianie korpusu przyczółków masywnych oraz w tzw. przyczółkach ażurowych (osadzonych w nasypie) odsadzki o szerokości 1m przy zachowaniu odległości do spodu konstrukcji co najmniej 1,9m. Przy pochyleniu skarp nasypu 1:1 stożki należy umocnić. Ponadto trzeba zapewnić schody na skarpie dla obsługi.

Na ścianie przyczółka stykającej się z gruntem musi być wykonana izolacja wodoszczelna. Odwodnienie gruntu zasypowego można uzyskać stosując warstwę filtracyjną z pospółki, warstwę pustaków filtracyjnych lub warstwę filtracyjną z geokompozytów przylegających do izolacji. Do odprowadzenia wody filtracyjnej przez nasyp służą rynny zbiorcze (betonowe), dreny i rury (kolektory).

Skutecznym sposobem zmniejszania parcia gruntu na przyczółki jest stosowanie przyczółków ażurowych, osadzonych w nasypie. W przyczółkach ze ścianą przednią od strony nasypu mogą być stosowane: odsadzki (półki), pochylnie ściany, zasypki z materiału o małym ciężarze objętościowym, zasypki ze spoiwem, bloki z lekkiego tworzywa, wzmocnienia nasypu geosyntetyki, przyczółki z gruntu zbrojonego itp.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami