Blog

Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 10
02.06.2022

Formy krasowe

W artykule znajdziesz:

Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 11
Formy krasowe

Abreu lobreul Joao Capistrano de. 1853-1927, historyk brazyl.; pierwszy w Brazylii wyd. krytycznie opracowanych źródeł do jej historii, odkrycia i kolonizacji oraz języków indiańskich. ABREWIACJA, skrócenie wyrazu lub grupy wyrazów w piśmie, np.: a., itd., cdn. ABRIKOSOW Aleksiej I., 1875-1955, anatomopatolog ros.; prof. 1 Moskiewskiego Inst. Med., czl. AN, PAU; opisał gruźlicze zmiany pierwotne w płucach, ponadto badania m.in. nad alergią (program uprawnienia budowlane na komputer).

ABROGACJA, odwołanie, zniesienie, uchylenie ustawy, przepisu prawnego, wyroku. ABRUZJA (Abruzzi), region w środk. Włoszech, nad M. Adriatyckim, w Apeninach i na pogórzu Apenin; 10,8 lys. kmz, 1,3 min mieszk. (1986); region - uprawa zbóż, ziemniaków, buraków tuki.; przemysł i maszyn.; turystyka; gl. m.: L’Aquila (stoi.), Pescara (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

ABRUZZO, park nar. we Włoszech, zal. 1923, pow. 29 tys. ha, w najwyższej części Apenin; liczne szczyty ponad 2000 m, formy krasowe. ABRUZZÓW KSIĄŻĘ - Savoia, Luigi Amadeo de. ABRUZZY, pasmo górskie we Włoszech, najwyższe w Apeninach; wys. do 2912 m (Corno Grande). ABRYS: 1) rysunek, szkic, również projekt; 2) nazwa planów arch, w XVIII i na pocz. XIX w (uprawnienia budowlane).

ABS - termoplastyczne tworzywo sztuczne otrzymywane z akrylonitrylu, butadienu i styrenu; stosowane na obudowy aparatów radiowych i te- lef., tablice przyrządów w samochodach, rury na zimną wodę itp. ABS (Anti-Blockier-System), techn. nazwa firmowa uktadu przeciwślizgowego, stosowanego w samochodach (najpierw Mercedes) od 1978; układ ten (działający w oparciu o elektroniczny pomiar prędkości obrotowej kót) zabezpiecza przed poślizgiem kół przy hamowaniu, szczególnie na śliskiej nawierzchni (program egzamin ustny).

Surowce roślinne

ABSAL0N, 1128-1201, duń. duchowny i polityk, biskup Roskilde od 1158, arcybiskup Lundu od 1178, doradca król.; 1159-84 udział w walkach o opanowanie Pomorza Zach. i Rugii; opiekun uczonych (m.in. Saxo Grammaticusa). ABSCYZYNOWY KWAS (AHA), fitohormon, inhibitor wzrostu roślin, syntetyzowany gl. w liściach; indukuje spoczynek pączków i nasion, pobudza opadanie liści i owoców, współdziała z innymi fitohormonami w regulacji procesów fizjol. i biochemicznych. ABSIL Jean, 1893-1974, kompozytor belg.; prof, konserwatorium w Brukseli; czł. grupy kompozytorów belg. „La Sirene”; symfonie, rapsodie, koncerty, kwartety smyczkowe, utwory fortepianowe, chóralne, opery, balety (opinie o programie).

Absolut, filoz. byt istniejący bez przyczyny, samoistnie, od niczego niezależny i niczym nie ograniczony, pojmowany na ogół jako wieczna, jedyna i konieczna podstawa rzeczywistości; w filozofii chrześc. a. jest utożsamiany z Bogiem. Absolutna geometria, geometria oparta na aksjomatach Euklidesa, z wyjątkiem aksjomatu równoległości. Absolutna MUZYKA, termin powstały w XIX w., oznaczający muzykę na ogół instrumentalną, wolną od treści przeciwieństwo muzyki programowej. ABSOLUTORIUM, stwierdzenie odbycia studiów wyższych poprzedzające przystąpienie do egzaminów dyplomowych (segregator aktów prawnych).

ABSOLUTORIUM, prawo: 1) akt parlamentu uznający na podstawie złożonego sprawozdania prawidłowość wykonania przez rząd budżetu; 2) stwierdzenie przez ciało uchwałodawcze organizacji samorządnej prawidłowego prowadzenia przez organy wykonawcze gospodarki finansowej. ABSOLUTUM DOMINIUM [tac.], „nieograniczona władza”; określenie, którym szlachta poi. w XV1-XVIII w. piętnowała każde dążenie króla do wzmocnienia swojej władzy (promocja 3 w 1).

ABSOLUTY, chem. naturalne substancje zapachowe otrzymywane gł. z surowców roślinnych, np. a. róży, jaśminu, tuberozy. Absolutyzm, filoz. pogląd, wg którego wartości mają charakter absolutny, niczym nie uwarunkowany; zależnie od rodzaju wartości uznawanych za absolutne, wyróżnia się a. poznawczy, etyczny (moralny), estet. itp. Absolutyzm, poiiwi. forma rządów odznaczająca się niepodzielnym skupieniem władzy w rękach jednostki, która wydaje prawa, mianuje urzędników, kieruje całokształtem spraw państw, bez kontroli jakiegokolwiek organu państw, lub polit.-spol.; władza tego rodzaju w szerokim zakresie ingeruje w życie społeczne.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 16 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 17 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 18
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 19
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 20 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 21 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 22
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 32 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 33 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 34
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 35
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 36 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 37 Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 38
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zakres materiału na egzamin jest duży zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami