Fosforanowanie i gruntowanie

Fosforanowanie i gruntowanie

Fosforanowanie i gruntowanie reaktywne pasywują powierzchnię metalu, tworząc na niej bardzo cienką warstewkę o strukturze krystalicznej. Wskutek nieznacznej grubości warstewki te są przepuszczalne dla gazów i cieczy, wobec czego nie mogą stanowić samodzielnej ochrony metalu przed korozją. Zwiększają one natomiast przyczepność powłok lakierowych nanoszonych na metal i zmniejszają niebezpieczeństwo korozji podpowłokowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ochrona metali przed korozją za pomocą pokryć lakierowych pod względem rozmiarów stosowania wielokrotnie przekracza wszystkie inne sposoby ochrony metali. Dotyczy to przede wszystkim ochrony przed korozją metalowych budowli i urządzeń w przemyśle i komunikacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Główna przyczyna powszechności tej metody tkwi w tym, że pokrycia lakierowe mogą być wykonywane wszędzie bez stosowania specjalnych środków technicznych i ze w stosunku do innych sposobów ochrony przed korozją koszt ich jest znacznie mniejszy (uprawnienia budowlane).

Z poprzednich rozdziałów, a również z tablicy przeglądowej o sposobach ochrony przed korozją, umieszczonej na wewnętrznej stronie przedniej okładki książki, wynika, że przez połączenie pokryć lakierowych z metalizacją natryskową, fosforanowaniem lub gruntem reaktywnym można osiągnąć pokrycia o efektywniejszym działaniu ochronnym i znacznej żywotności (program egzamin ustny). W następnych tematach będziecie zajmować się technologią wykonania ochronnych pokryć lakierowych.

Pokrycie lakierowe składa się z dwu lub kilku powłok dobranych do siebie pod względem ich właściwości. Każda pojedyncza powloką może być naniesiona na poprzednią dopiero po jej wyschnięciu, to znaczy ze musi być zachowany wymagany czas schnięcia pomiędzy nanoszeniem kolejnych powłok (opinie o programie).

Taka budowa pokrycia ma na celu uzyskanie warstwy chroniącej przed korozją o odpowiedniej grubości i nieprzepuszczalności dla gazów i cieczy. Budowę pokrycia lakierowego o odpowiedniej grubości. Ponieważ grubość jest ważną cechą jakości pokrycia przeciwkorozyjnego, dlatego tez musi być ona osiągnięta przez odpowiednie nanoszenie materiałów lakierowych, jak również sprawdzona przez dokonanie pomiarów.

Pomiar grubości wyschniętej powłoki

Do osiągnięcia wymaganej grubości pokrycia konieczne jest:

  • dochowanie przepisanej lepkości materiałów lakierowych, gdyż zbytnie rozcieńczanie lakieru prowadzi do znacznego zmniejszenia grubości powłoki;
  • wykonanie kolejnych powłok pokrycia w różniących się kolorach lub odcieniach. Zapobiega się w ten sposób pozostawieniu nie pokrytych miejsc przy nanoszeniu kolejnych powłok. Przy zachowaniu różnicy barw roboty mogą być wykonane łatwiej i prędzej (segregator aktów prawnych).

Pomiar grubości wyschniętej warstwy powłoki należy nie tylko do zadań kontroli technicznej inwestora przy odbiorze wykonanych robót malarskich, lecz również do obowiązków wykonawcy tych robót. Używa się do tego mierników pozwalających na dokonywanie pomiaru grubości pokrycia bez jego uszkodzenia. Mierniki te reagują na zjawisko ferromagnetyzmu stali. Pomiar polega na odczytaniu wielkości siły ferromagnetycznej, która maleje przy pokryciu powierzchni stali warstwą materiału nie mającego właściwości magnetycznych (powłoki lakierowe, warstwa natryskanego metalu, wykładzina z folii). Wielkość ubytku siły mierzona na powierzchni powłoki określa nam jej grubość. Pomiaru dokonuje się w pięciu różnych miejscach i z wyników tych pomiarów oblicza się jego średnią wartość arytmetyczną.

Przy opracowywaniu poprzednich tematów zdobyliście już najważniejsze wiadomości o wykonaniu pokryć przeciwkorozyjnych i o ich właściwościach. Najważniejsze z nich powinniście powtórzyć i wykorzystać przy rozwiązywaniu następujących zadań (promocja 3 w 1).

Napiszcie wypracowanie na temat wykonywania pokryć lakierowych przeciwkorozyjnych. Muszą być w nim podane i bliżej objaśnione następujące definicje: przeciwkorozyjne pokrycia lakierowe, wykonanie pokryć lakierowych, grubość i działanie ochronne pokrycia, wyroby lakierowe, podłoże, powłoka gruntująca, powłoka pośrednia, powłoka nawierzchniowa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !