Blog

18.01.2019

Fundamenty – materiały i głębokość posadowienia?

W artykule znajdziesz:

Fundamenty – materiały i głębokość posadowienia?

Ławy fundamentowe żelbetowe są zwykle wykonywane z betonu C20/25. Równie istotne jak klasa betonu jest zbrojenie. Stal do wykonywania fundamentów, musi być dopuszczona do tworzenia elementów żelbetowych (program na komputer). Zbrojenie musi być też w odpowiedni sposób otulone betonem. Jest to kwestia bardzo ważna, ponieważ to właśnie otulenie stanowi najlepsze zabezpieczenia fundamentów przed wpływem wilgoci oraz korozją (program na telefon). Grubość otulenia nie może być mniejsza niż 50 mm. Szczegółowe informacje dotyczące głębokości posadowienia, klasy betonu, wymiarów ław, otuliny zbrojenia oraz rodzaju zbrojenia znajdują się w projekcie (program na egzamin ustny). Do wykonania fundamentów niezbędna jest duża ilość betonu, dlatego najczęściej trafia on na plac budowy bezpośrednio z wytwórni – samodzielne tworzenie mieszanki betonowej jest nieopłacalne i czasochłonne.

Głębiej niż płyty fundamentowe

Elementem, który jest bardzo ważny przy projektowaniu oraz wykonawstwie, jest odpowiednia głębokość posadowienia (promocja 3 w 1). Minimalna głębokość jest uzależniona od strefy przemarzania. W Polsce istnieją obszary o różnej głębokości przemarzania, które określone są na podstawie badań temperatury, czasu, powietrza i struktury gruntu, a także od statystyk. W wyniku zamarzania grunt zmienia objętość i tworzą się wysadziny (segregator). W przypadku zbyt niskiego posadowienia fundamentów cały budynek jest narażony na negatywne działanie przemarzającego gruntu.
Należy pamiętać, że łatwy fundamentowe można osadzać głębiej niż płyty fundamentowe. Wynika to z faktu, że płyty są znacznie cięższe, a do tego ciężar budynku jest rozłożony na większej powierzchni w sposób równomierny. Posadowienie budynku zawsze musi być wyliczone na podstawie indywidualnych warunków, jakie występują na danym terenie – zarówno warunków gruntowych i wodnych, jak i strefy przemarzania (opinie). Pod uwagę należy wziąć również charakterystykę budynku – znaczenie ma przede wszystkim wielkość oraz przejmowane obciążenia. W przypadku, gdy w domu mają znaleźć się wolno stojące słupy, należy posadowić je na tzw. stopach fundamentowych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami