Fundamenty nagrzewnic

Fundamenty nagrzewnic

Fundamenty nagrzewnic wszystkich typów wykonuje się wyłącznie ze zwykłego żelbetu na cemencie portlandzkim. Rzeczywisty kształt płyty fundamentowej (kwadratowy lub wieloboczny) dla uproszczenia obliczeń statycznych i termicznych traktuje się obliczeniowo jako płytę kołową o tej samej powierzchni. Ciężar płyty pozostawia się bez zmiany (program uprawnienia budowlane na komputer).
Powierzchnię podstawy fundamentu (bloku lub płyty) określa się z warunku nieprzekroczenia dopuszczalnych nacisków na grunt, przy uwzględnieniu maksymalnych obciążeń pionowych i poziomych, wychodząc z założenia, że wykres odporu gruntu pod podeszwą fundamentu jest prostoliniowy i równomierny na całej powierzchni podstawy fundamentu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obliczenie statyczne fundamentu przeprowadzamy uwzględniając założenie, że podłoże gruntowe jest sprężyste oraz że obciążenia działają w poziomie tzw. płaszczyzny granicznej. Należy pamiętać o wprowadzeniu dodatkowo obciążeń od działania wiatru.
W przypadku zastosowania wspólnego fundamentu dla trzech nagrzewnic należy w schematach obciążeń uwzględnić remont jednej z nagrzewnic (brak obciążenia wymurówką szamotową) (uprawnienia budowlane).

Elementy konstrukcyjne fundamentu, takie jak ściany, słupy, pierścienie, płyty górne wsparte na ścianach itp., należy obliczać zgodnie z zasadami obliczeń dla odpowiednich konstrukcji żelbetowych.
Niezależnie od powyższego należy sprawdzić dodatkowo:
- Stateczność konstrukcji stalowej pancerza od obciążenia wiatrem w okresie montażu, gdy wnętrze cylindra nie jest wypełnione wymurówką. Wychodząc z momentu wywracającego, należy obliczyć liczbę i średnicę śrub kotwicznych mocujących pancerz do fundamentu. Obliczenia należy przeprowadzać na podstawie teorii powłok.
- Zamocowanie pancerza do fundamentu na siły odrywające, pochodzące od tarcia wymurówki o pancerz i od wewnętrznego ciśnienia dmuchu. Zakotwienie .pancerza należy sprawdzać dla przypadku bardziej niekorzystnego (program egzamin ustny).

Obliczenie bloku fundamentowego

Obliczenie bloku fundamentowego lub płyty górnej na wpływy termiczne (a więc górnych elementów fundamentu znajdujących się bezpośrednio pod dnem nagrzewnicy) przeprowadza się następująco (opinie o programie).
Obliczenie sił od temperatury występującej w górnej części bloku lub płyty fundamentu, w wyniku nierównomiernego rozkładu temperatury w kierunku radialnym wykonuje się na podstawie następujących założeń.
Blok fundamentowy lub płytę dzieli się na kręgi poziome, tzw. „dyski”, dla których przyjmuje się stałą temperaturę na grubości elementu, zmienną natomiast w kierunku radialnym.

Poszczególne dyski oblicza się na różnicę temperatur wzdłuż promienia. Przyjmuje się liniową zmienność swobodnych deformacji termicznych kręgów w różnych punktach średnicy dysków. Wielkość sił w zbrojeniu pierścieniowym znajduje się z bezpośredniej zależności od sztywności dysku w kierunku poziomym; wyznacza się ją przy uwzględnieniu plastycznych deformacji betonu strefy ściskanej oraz przy pracy betonu na rozciąganie (segregator aktów prawnych).
Zbrojenie pierścieniowe oblicza się dla każdego dysku, przyjmując obliczeniową różnicę temperatur At = 100°C przy zachowaniu warunku, że naprężenia w stali zbrojeniowej i w betonie ściskanym nie mogą przekroczyć wielkości dopuszczalnych oraz że szerokość rozwarcia rys nie może przekroczyć wartości granicznej, tzn. 0,5 mm.

Wpływ spadku temperatury wzdłuż wysokości bloku fundamentowego lub płyty uwzględnia się przez zwiększenie powierzchni zbrojenia dla obciążenia statycznego o 10%.
Obliczenie na wpływy termiczne ścian podłużnych wspierających płytę górną przeprowadza się przyjmując schemat przegrody niejednorodnej (w ogólnym ujęciu) o płaszczyznach równoległych, o określonej grubości i określonym współczynniku przewodzenia ciepła (promocja 3 w 1).

Na podstawie różnicy temperatur warstw wewnętrznej i zewnętrznej ściany ustala się wielkość zbrojenia zewnętrznego niezależnie od zbrojenia wynikającego z obciążeń statycznych.
Fundament słupowy nie wymaga sprawdzenia na wpływy termiczne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !