Fundamenty pośrednie na palach

Tradycyjne fundamenty wykonywane są najczęściej, ale zdarza się, że warunki gruntowe nie pozwalają na takie rozwiązanie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy:

• grunt jest częściowo podmokły, ponieważ wody gruntowe są wysoko,

• tradycyjny fundament jest za mało nośny i nie jest w stanie przenieść wszystkich obciążeń.

Fundamenty pośrednie na palach

Jeśli budynek musi być posadowiony na takiej właśnie działce, to można spróbować zagęścić grunt lub wzmocnić go za pomocą zaczyny cementowego. Innym rozwiązaniem jest wymiana gruntu. Wówczas usuwany jest grunt nasypowy, a zamiast niego stosuje się grunt zagęszczony (opinie o programie). Nie zawsze ten sposób się sprawdza. Wtedy jedynym rozwiązaniem są fundamenty pośrednie, czyli posadowienie domu na palach, studniach lub ścianach szczelinowych.

Fundamenty pośrednie na palach to rozwiązanie dość drogie, dlatego stosuje się je wyłącznie wtedy, gdy grunt jest mało nośny lub odkształcony. Taka sytuacja ma miejsce m.in. wtedy, gdy dom ma być wybudowany na uskoku, nasypie, zboczu lub skarpie. Fundamenty pośrednie wykonywane są także wtedy, gdy istniejący fundamenty wymaga wzmocnienia, np. po uszkodzeniu podczas powodzi. Rozwiązanie to stosowane jest również wtedy, gdy konieczne jest obciążenie na głębsze warstwy podłoża. Prawidłowe wykonanie fundamentów pośrednich zależy od wielu czynników, do których zalicza się:

• sztywność i wymiary pali,

• technologia przeprowadzana robót,

• jakość mieszanki betonowej,

• wilgotność gruntu.

Pale najczęściej wykonane są z żelbetonu lub betonu. Rzadziej stosowane są pale drewniane lub stalowe. Pale umieszczane są w ziemi w specjalnie wydrążonych otworach, których głębokość wynosi 8-10m. Następnie wykonywane jest zbrojenie, a konstrukcja zalewana jest betonem. Długość pali zależny od nośności gruntu – niekiedy mierzą one nawet 18m. Średnica najczęściej wynosi przynajmniej 30cm, a odległość między palami to 50-100cm. Na nich robione są ławy, stopy lub płyty fundamentowe. W przypadku ław fundamentowych pale muszą być rozmieszczone w dwóch rzędach. Fundamenty pośrednie nie wykluczają podpiwniczenia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami