Galeria zasobników i odgazowywaczy

Galeria zasobników i odgazowywaczy

Traktowanie szkieletu kotła jako zasadniczego ustroju nośnego budynku głównego pozwala na znacznie lżejsze niż dawniej ukształtowanie galerii zasobników. Przyczynia się do tego również tedencja ograniczenia pojemności zasobników węglowych, możliwa przy ciągłym zautomatyzowanym doprowadzeniu paliwa z niezależnie położonego tzw. „czynnego” placu węglowego.
Najwyżej położony jest w bunkrowni poziom nawęglania, gdzie zlokalizowane są przenośniki taśmowe doprowadzające węgiel (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poniżej poziomu nawęglania znajdują się zasobniki węglowe, których wyloty łączą się z podajnikami węgla ustawionymi bądź na głównym poziomie obsługi, bądź nieco wyżej. Podajniki doprowadzają węgiel do młynów węglowych znajdujących się w przyziemiu bunkrowni. Podany uproszczony schemat funkcjonalny uzasadnia konstrukcję budowli, rozwiązywaną najczęściej jako jednoprzęsłową wielopiętrową ramę. Szerokość bunkrowni wynosi od 6-12 m, wysokość sięga 40 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Najczęściej stosowane są ostatnio materiały: żelbet dla konstrukcji nośnej i stropów oraz stal dla lejów zasobników.
Stosowanie gorszego paliwa, a zwłaszcza wilgotnych mułów węglowych, zmusza do zwrócenia szczególnej uwagi na rozwiązanie konstrukcyjne zasobników węglowych.

Powinny one mieć duże spadki ścian, zróżnicowane ich pochylenia, wielokątny przekrój poziomy oraz duże wyloty. Najodpowiedniejszym kształtem jest odwrócony pochylony stożek ścięty, przy czym pochylenie ścian powinno wynosić co najmniej 75°, średnica wylotu - ponad 150 cm (uprawnienia budowlane).
W przyziemnej kondygnacji bunkrowni konieczne jest zainstalowanie układu suwnic belkowych i jednoszynowych, umożliwiających demontaż młynów i wentylatorów młynowych i ich transport do miejsca remontu.

Stosowane często usytuowanie galerii zasobników pomiędzy maszynownią a kotłownią pozwala na wykorzystanie jej konstrukcji do podwieszeń rurociągów oraz podparcia zbiorników wody zasilającej i odgazowywaczy. Zbiorniki powyższe są rozmieszczone na dachu bunkrowni lub w wolnych przestrzeniach obok lejów zasobników, bądź też na pomostach pomiędzy słupami zasobników i kotłów. Odpowiednie rozwiązanie układu pomp wody zasilającej umożliwia instalowanie zbiorników wody i odgazowywaczy na poziomie przyziemia maszynowni (program egzamin ustny).

Rozdzielnia

Duże trudności powodują rurociągi łączące kocioł z turbiną, które ze względu na stosowane coraz wyższe parametry pary wymagają specjalnego prowadzenia, przy zachowaniu odpowiednich kompensacji zawieszeń i podparć. Wymaga to dodatkowej konstrukcji wsporczej, niezależnej od konstrukcji bunkrowni. Dodatkowa konstrukcja ma taką samą wysokość jak kocioł i zakłóca regularny układ ustawionej w środku budynku głównego galerii zasobników.
Nowoczesna duża elektrownia zużywa 5-7% wytwarzanej mocy dla zaspokojenia potrzeb własnych (opinie o programie).

Potrzebna energia jest doprowadzana przez rozdzielnie potrzeb własnych, przy czym wszystkie większe urządzenia są zasilane prądem o napięciu wysokim (w Polsce 6 kV), urządzenia mniejsze zaś prądem o niskim napięciu 0,4 kV. Urządzenia związane z blokiem „kocioł-turbina” zasilane są z rozdzielni blokowych potrzeb własnych, natomiast urządzenia obsługujące całą elektrownię, np. zmiękczalnie wody, nawęglanie z rozdzielni potrzeb ogólnych (segregator aktów prawnych).

Pomieszczenie rozdzielni potrzeb własnych 6 kV ma w przekroju poprzecznym przeważnie dwa rzędy celek rozdzielczych, co wraz z potrzebnymi przejściami obsługi wymaga szerokości od 6-^9 m. Potrzebna wysokość pomieszczenia wynosi ok. 5 m. Pod rozdzielnią znajduje się pomieszczenie kablowe o wysokości ok. 2 m. Długość rozdzielni uzależniona jest od liczby celek; na przykład dla bloku 200 MW potrzebna długość wynosi ok. 25 m.

Taką samą długość ma rozdzielnia potrzeb ogólnych. Rozdzielnie 0,4 kV są wyposażone w mniejsze celki rozdzielcze i wymagają pomieszczeń o mniejszych gabarytach. Po- 230 mieszczenia te powinny sąsiadować z pomieszczeniami transformatorów zasilanajcięższych elementów, jak np. korpusu turbiny, pokrywy korpusu, wirnika generatora, nie może się odbywać przy maksymalnym wietrze (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !