Gdzie może pracować inżynier budownictwa?

Inżynier budownictwa to osoba, która może:
• planować i projektować obiekty budowlane (program na komputer),
• opracowywać technologię budowy,
• kontrolować i nadzorować poszczególne etapy budowy,
• kierować budową obiektów budowlanych,
• badać i udoskonalać konstrukcje fragmentów lub całych budynków (program na telefon).
W zależności od tego, jakie jest przeznaczenie budowli, inżynier może realizować się w budownictwie ogólnym, np. mieszkaniowym i użyteczności publicznej, sanitarnym, energetycznym, przemysłowym, komunikacyjnym, sakralnym, wiejskim bądź obronnym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oczywiście, aby zostać inżynierem budownictwa trzeba nie tylko skończyć odpowiednie studia, ale również posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Stanowiska pracy

Gdzie może pracować inżynier budownictwa?

Stanowiska pracy, na jakich może pracować inżynier budownictwa, są zależne od rodzaju posiadanych przez niego uprawnień (program na egzamin ustny). Może o podjąć pracę m.in. jako projektant konstrukcji budowlanych. Wówczas przy współpracy z architektem i na podstawie projektu architektonicznego opracowuje on konstrukcję budynku, co polega na dobraniu schematu statycznego oraz materiałów i przekrojów poszczególnych elementów w zgodnie z obowiązującym prawem oraz aktualną wiedzą techniczną (promocja 3 w 1). Może również pracować jako kierownik budowy i wówczas odpowiada za wszystkie prace związane z prowadzeniem budowy i oddawaniem obiektu do użytku. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji budowy i koordynacja pracy wszystkich ekip budowlanych oraz podwykonawców (segregator).
Kolejną funkcją, jaką może sprawować inżynier budownictwa, jest funkcja inspektora nadzoru. Wówczas odpowiada on za nadzór inwestorski, czyli ma obowiązek kontrolowania budowy oraz reprezentowania interesów inwestora. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być odbierane przez inspektora nadzoru, które może też kontrolować wydatki związane z prowadzonymi pracami budowlanymi. W zależności od posiadanych uprawnień inżynier budownictwa może też pracować jaki inżynier komunikacji lub budownictwa wodnego, specjalista mechaniki gruntów, specjalista z dziedziny instalacji podziemnych, specjalista z dziedziny fizyki budowli itp (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !