Gdzie w obiekcie budowlanym mogą zostać usytuowane pomieszczenia techniczne.


Uprawnienia budowlane.Mogłoby się wydawać, że pomieszczenia techniczne w obiektach budowlanych nie mogą być usytuowane w bliskiej odległości od pomieszczeń mieszkalnych, które przeznaczono na pobyt ludzi. Nie jest to prawdą. Oczywiście takie pomieszczenie musi spełniać szereg rygorystycznych norm - tylko wtedy możliwym jest to, aby znajdowało się ono w pobliżu stałego pobytu ludzi. Niezbędnym jest zastosowanie specjalnych rozwiązań technicznych oraz konstrukcyjnych, które zminimalizują uciążliwość urządzeń emitujących hałas oraz drgania. Wartość poziomu dźwięków w pomieszczeniach określona jest przez przepisy prawa. Ponadto wymagana jest ocena wpływu emitowanych przez urządzenia drgań na ludzi znajdujących się w budynku, a także na sam budynek.
Istotnym jest to, aby złącza urządzeń emitujących drgania chroniły przez rozprzestrzenianiem się ich w budynku. Podpory oraz zamocowania również muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie przenosić drgań i uciążliwych hałasów na wszelkie instalacje, a także elementy budynku.
Jeśli chodzi o wysokość pomieszczenia technicznego, to nie może być ona mniejsza niż 2m. Jest to rozporządzenie ogólne, jednak w niektórych przypadkach należy stosować się do szczegółowych norm, przez co wartość ta może być inna. W przypadku tuneli oraz pomieszczeń kablowych należy stosować się do przepisów określonych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W pomieszczeniach technicznych lub gospodarczych nie bez znaczenia są również podłogi. Muszą one być wykonane z materiałów, które zagwarantują komfortowe użytkowanie miejsca. Ważne jest m.in. to, aby podłogi był szybkie i łatwe w czyszczeniu, tak aby w pomieszczeniu można było bezproblemowo utrzymać odpowiedni poziom higieny.
Urządzenia oraz instalacje znajdujące się w pomieszczeniu muszą odpowiadać jego przeznaczeniu. Nie mogą znajdować się tam obiekty, które w żaden sposób nie są spójne z wyżej wymienionym przeznaczeniem. Wynika to z wymagań umieszczonych w Polskich Normach.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !