Blog

Kompleksowa brygada zdjęcie nr 10
09.08.2018

Gdzie w obiekcie budowlanym mogą zostać usytuowane pomieszczenia techniczne.

W artykule znajdziesz:

Gdzie w obiekcie budowlanym mogą zostać usytuowane pomieszczenia techniczne.


Uprawnienia budowlane.Mogłoby się wydawać, że pomieszczenia techniczne w obiektach budowlanych nie mogą być usytuowane w bliskiej odległości od pomieszczeń mieszkalnych, które przeznaczono na pobyt ludzi. Nie jest to prawdą. Oczywiście takie pomieszczenie musi spełniać szereg rygorystycznych norm - tylko wtedy możliwym jest to, aby znajdowało się ono w pobliżu stałego pobytu ludzi. Niezbędnym jest zastosowanie specjalnych rozwiązań technicznych oraz konstrukcyjnych, które zminimalizują uciążliwość urządzeń emitujących hałas oraz drgania. Wartość poziomu dźwięków w pomieszczeniach określona jest przez przepisy prawa. Ponadto wymagana jest ocena wpływu emitowanych przez urządzenia drgań na ludzi znajdujących się w budynku, a także na sam budynek.
Istotnym jest to, aby złącza urządzeń emitujących drgania chroniły przez rozprzestrzenianiem się ich w budynku. Podpory oraz zamocowania również muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie przenosić drgań i uciążliwych hałasów na wszelkie instalacje, a także elementy budynku.
Jeśli chodzi o wysokość pomieszczenia technicznego, to nie może być ona mniejsza niż 2m. Jest to rozporządzenie ogólne, jednak w niektórych przypadkach należy stosować się do szczegółowych norm, przez co wartość ta może być inna. W przypadku tuneli oraz pomieszczeń kablowych należy stosować się do przepisów określonych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W pomieszczeniach technicznych lub gospodarczych nie bez znaczenia są również podłogi. Muszą one być wykonane z materiałów, które zagwarantują komfortowe użytkowanie miejsca. Ważne jest m.in. to, aby podłogi był szybkie i łatwe w czyszczeniu, tak aby w pomieszczeniu można było bezproblemowo utrzymać odpowiedni poziom higieny.
Urządzenia oraz instalacje znajdujące się w pomieszczeniu muszą odpowiadać jego przeznaczeniu. Nie mogą znajdować się tam obiekty, które w żaden sposób nie są spójne z wyżej wymienionym przeznaczeniem. Wynika to z wymagań umieszczonych w Polskich Normach.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kompleksowa brygada zdjęcie nr 15 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 16 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 17
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 18
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 19 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 20 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 21
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 31 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 32 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 33
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 34
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 35 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 36 Kompleksowa brygada zdjęcie nr 37
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kompleksowa brygada zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami