Gdzie wybudować wymarzony dom?


Wiele osób marzy o własnym domu i w końcu mając na to fundusze zaczyna realizować swoje plany. Podstawową i zarazem pierwszą bardzo ważną sprawą jest wybór gruntu. Powinna być to przemyślna decyzja a wybrana działka musi być przeznaczona na cele budowlane, na której zgodnie z przepisami będzie można postawić ten nasz wyśniony dom. Bezpośredni wpływ na przeznaczenie działek i ewentualne ich przekształcenie na cele budowlane ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan jest uchwalany przez Radę Gminy i określa m.in. czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa np. jednorodzinna lub przemysłowa.
Bardzo ważne jest, aby zawczasu sprawdzić jakie inwestycje są planowane w najbliższym czasie w tym otoczeniu. Może się zdarzyć, że np. za parę miesięcy przy wykupionym gruncie będzie budowana droga szybkiego ruchu, lub będzie wdrażana inna nieciekawa dla nas inwestycja. Owszem, dobrze jest jak do posesji jest jakiś dojazd, ale na pewno nie powinna to być hałaśliwa i często używana ulica. Sprawy związane z kanalizacją, podłączeniem wody, internetem, światłowodami każdy powinien sprawdzić też przed przystąpieniem do budowy.
Projektowanie
Następnie warto wynająć architekta, który wykona projekt i przygotuje wszystkie niezbędne dane np. układ zieleni, uzbrojenie terenu. Tutaj ważna jest też linia ogrodzenia, gdzie ogrodzenia o wysokości do 2,2 m są obecnie budowane bez weryfikacji ze strony urzędu. Wyższe płoty wymagają zgłoszenia robót budowlanych w urzędzie, a ogrodzenia, które są jednocześnie murami oporowymi wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w odpowiednich urzędach. Każdy ma prawo do ogrodzenia swojej działki, nie ma jednak dowolności, co do sposobu jego usytuowania.
Mając wszystkie wymagane dokumenty należy udać się do Starostwa i tam zgłosić zamiar wybudowania domu. Gdy organ administracji publicznej nie wniesie sprzeciwu będziemy mogli przystąpić do budowy domu. Sprawy papierkowe, pozwolenia i decyzje zajmują dość dużo czasu. Nie są to szybkie i łatwe sprawy, lecz każdy musi przejść ten etap, by cieszyć się swoim placem, domem i miejscem na polskiej ziemi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !