Blog

Transpozycja zdjęcie nr 10
30.05.2018

Gęstość materiału budowlanego - beton

W artykule znajdziesz:

Gęstość materiału budowlanego - beton


Jednym z najważniejszych surowców, używanych pojedynczo albo w zestawieniu z pozostałymi materiałami, do budowy domu albo obiektu o innym niż mieszkalne charakterze, jest beton. Można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje, ze względu na objętość betonu. Jeżeli ciężar objętościowy jest większy niż 2600 kg/m³, mamy do czynienia z betonem ciężkim, który wykonano z takich kruszyw jak chociażby stalowe, manganowe oraz barytowe. Stosuje się go dla zmniejszenia promieniowania jonizującego jako osłona biologiczna. Beton lekki natomiast mieści się w przedziale od 800 do 2000 kg/m³ i został wykonany z betonów komórkowych oraz lekkich kruszyw. Jeżeli chodzi o betony komórkowe, są one zrobione z cementu, piasku, wody, jak również środka pianotwórczego. Beton lekki znajdzie się w ścianach oraz płytach stropowych i ściennych. Można go także dostrzec w nadprożach prefabrykowanych i bloczkach ściennych. Występuje tutaj jeszcze jeden podział, to jest ze względu na wbudowanie i sposób zagęszczania – wyróżniamy wówczas beton wałowany, próżniowy, natryskowy i wirowany.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Tak zwany beton zwykły można jeszcze rozdzielić na bardziej i mniej gęsty. Jeżeli chodzi o gęstość od 2200 do 2600 kg/m³, został on zrobiony z użyciem kruszyw naturalnych i łamanych, to jest piasku ze żwirem albo z kamieniem bazaltowym. Taki typ betony jest wykorzystywany do realizacji elementów betonowych lub żelbetowych. Tymczasem gęstość mieszcząca się w przedziale 2000 – 2200 kg/m³ oznacza, że zastosowano kruszywa porowate, takie jak keramzyt i można go zobaczyć na przykład w częściach nieruchomości o wyższej izolacyjności cieplnej, czyli ścianach osłonowych, pustakach ściennych oraz stropowych.


To jest tylko teoria, natomiast specjalista od prawa budowlanego musi potrafić wcielić ją w życie, to znaczy wiedzieć, w jakich przypadkach należy wykorzystać beton o odpowiedniej gęstości. Od tego oczywiście zależy sporo, ponieważ rodzaj użytego betonu w dużej mierze wpływa na jakość całej konstrukcji danego obiektu architektonicznego.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Transpozycja zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Transpozycja zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Transpozycja zdjęcie nr 15 Transpozycja zdjęcie nr 16 Transpozycja zdjęcie nr 17
Transpozycja zdjęcie nr 18
Transpozycja zdjęcie nr 19 Transpozycja zdjęcie nr 20 Transpozycja zdjęcie nr 21
Transpozycja zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Transpozycja zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Transpozycja zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Transpozycja zdjęcie nr 31 Transpozycja zdjęcie nr 32 Transpozycja zdjęcie nr 33
Transpozycja zdjęcie nr 34
Transpozycja zdjęcie nr 35 Transpozycja zdjęcie nr 36 Transpozycja zdjęcie nr 37
Transpozycja zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Transpozycja zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Transpozycja zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami