Gęstość materiału budowlanego - beton


Jednym z najważniejszych surowców, używanych pojedynczo albo w zestawieniu z pozostałymi materiałami, do budowy domu albo obiektu o innym niż mieszkalne charakterze, jest beton. Można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje, ze względu na objętość betonu. Jeżeli ciężar objętościowy jest większy niż 2600 kg/m³, mamy do czynienia z betonem ciężkim, który wykonano z takich kruszyw jak chociażby stalowe, manganowe oraz barytowe. Stosuje się go dla zmniejszenia promieniowania jonizującego jako osłona biologiczna. Beton lekki natomiast mieści się w przedziale od 800 do 2000 kg/m³ i został wykonany z betonów komórkowych oraz lekkich kruszyw. Jeżeli chodzi o betony komórkowe, są one zrobione z cementu, piasku, wody, jak również środka pianotwórczego. Beton lekki znajdzie się w ścianach oraz płytach stropowych i ściennych. Można go także dostrzec w nadprożach prefabrykowanych i bloczkach ściennych. Występuje tutaj jeszcze jeden podział, to jest ze względu na wbudowanie i sposób zagęszczania – wyróżniamy wówczas beton wałowany, próżniowy, natryskowy i wirowany.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Tak zwany beton zwykły można jeszcze rozdzielić na bardziej i mniej gęsty. Jeżeli chodzi o gęstość od 2200 do 2600 kg/m³, został on zrobiony z użyciem kruszyw naturalnych i łamanych, to jest piasku ze żwirem albo z kamieniem bazaltowym. Taki typ betony jest wykorzystywany do realizacji elementów betonowych lub żelbetowych. Tymczasem gęstość mieszcząca się w przedziale 2000 – 2200 kg/m³ oznacza, że zastosowano kruszywa porowate, takie jak keramzyt i można go zobaczyć na przykład w częściach nieruchomości o wyższej izolacyjności cieplnej, czyli ścianach osłonowych, pustakach ściennych oraz stropowych.


To jest tylko teoria, natomiast specjalista od prawa budowlanego musi potrafić wcielić ją w życie, to znaczy wiedzieć, w jakich przypadkach należy wykorzystać beton o odpowiedniej gęstości. Od tego oczywiście zależy sporo, ponieważ rodzaj użytego betonu w dużej mierze wpływa na jakość całej konstrukcji danego obiektu architektonicznego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami