Blog

16.01.2020

Głazy narzutowe

W artykule znajdziesz:

Głazy narzutowe

Głazy narzutowe

Głazy narzutowe występują nieco na północ od linii Wrocław—Kielce— Lublin — na całym obszarze aż do morza (uprawnienia budowlane). Pod względem geologicznym są to pozostałości po lodowcu ze Skandynawii, który cofając się tworzył złoża morenowe lub zostawiał pojedyncze głazy (program na telefon).

Materiały te rozłożone są bardzo nierównomiernie pod względem rodzajów kamieni oraz ich właściwości fizycznych i wytrzymałościowych (program na komputer).

Spotyka się zarówno okruchy materiałów pochodzenia wulkanicznego, jak i osadowego; przeważają jednak granity i gnejsy (razem ok. 50%). Reszta przypada na piaskowce, porfiry, wapienie itp.
Kamienie narzutowe w nielicznych tylko przypadkach są używane do budynków (np. na fundamenty), natomiast znajdują duże zastosowanie w kolejnictwie jako tłuczeń oraz do budowy i utrzymania dróg bitych i ulic miejskich w postaci kamienia łamanego, brukowca i tłucznia, a niekiedy do wyrobu kostki nieregularnej, krawężników i grysów granulowanych (program egzamin ustny).

Żwiry i piaski

Żwiry i piaski są produktami mechanicznego rozdrobnienia skał zarówno wulkanicznych, jak i osadowych, powstałych przez stopniowe wietrzenie i przemieszczanie w okresie ruchu lodowców (opinie o programie). Spotyka się je w złożach morenowych z epoki lodowcowej, w stożkach usypowych u podnóży gór, w korytach rzek, na dnie jezior, na brzegu mórz, w wydmach (piaski).
Żwiry są to okruchy skalne o różnych wymiarach i zaokrąglonej formie (segregator aktów prawnych).

Wydobywane są jako żwir rzeczny z koryt rzek górskich, z Wisły, Bugu, Narwi, Odry, Olzy itp. Ponadto istnieją żwiry kopalne, które w większości mają zanieczyszczenia gliniaste i organiczne.

Żwiry te znajdują się w różnych dolinach; pokryte są zwykle pokładami piasku. Żwiry są cennym materiałem w budownictwie jako składniki betonów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami