Głazy narzutowe

Głazy narzutowe

Głazy narzutowe występują nieco na północ od linii Wrocław—Kielce— Lublin — na całym obszarze aż do morza (uprawnienia budowlane). Pod względem geologicznym są to pozostałości po lodowcu ze Skandynawii, który cofając się tworzył złoża morenowe lub zostawiał pojedyncze głazy (program na telefon).

Materiały te rozłożone są bardzo nierównomiernie pod względem rodzajów kamieni oraz ich właściwości fizycznych i wytrzymałościowych (program na komputer).

Spotyka się zarówno okruchy materiałów pochodzenia wulkanicznego, jak i osadowego; przeważają jednak granity i gnejsy (razem ok. 50%). Reszta przypada na piaskowce, porfiry, wapienie itp.
Kamienie narzutowe w nielicznych tylko przypadkach są używane do budynków (np. na fundamenty), natomiast znajdują duże zastosowanie w kolejnictwie jako tłuczeń oraz do budowy i utrzymania dróg bitych i ulic miejskich w postaci kamienia łamanego, brukowca i tłucznia, a niekiedy do wyrobu kostki nieregularnej, krawężników i grysów granulowanych (program egzamin ustny).

Żwiry i piaski

Żwiry i piaski są produktami mechanicznego rozdrobnienia skał zarówno wulkanicznych, jak i osadowych, powstałych przez stopniowe wietrzenie i przemieszczanie w okresie ruchu lodowców (opinie o programie). Spotyka się je w złożach morenowych z epoki lodowcowej, w stożkach usypowych u podnóży gór, w korytach rzek, na dnie jezior, na brzegu mórz, w wydmach (piaski).
Żwiry są to okruchy skalne o różnych wymiarach i zaokrąglonej formie (segregator aktów prawnych).

Wydobywane są jako żwir rzeczny z koryt rzek górskich, z Wisły, Bugu, Narwi, Odry, Olzy itp. Ponadto istnieją żwiry kopalne, które w większości mają zanieczyszczenia gliniaste i organiczne.

Żwiry te znajdują się w różnych dolinach; pokryte są zwykle pokładami piasku. Żwiry są cennym materiałem w budownictwie jako składniki betonów (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !