Blog

20.10.2020

Głębokość komór zasobników

Głębokość komór zasobników

Głębokość komór zasobników

Głębokość komór zasobników zależy głównie od żądanej pojemności, właściwości składowanego materiału oraz ewentualnie - przy materiałach miałkich (np. kamień) - od możliwości zastosowania urządzeń amortyzujących uderzenia dużych brył o ścianki konstrukcji zasobnika (program uprawnienia budowlane na komputer). W przypadku zasobników na węgiel czy koks głębokość komór ograniczona jest możliwością miażdżenia się materiału przy załadunku i wyładunku oraz jego samo- zapalania się; z tego względu zaleca się nie stosować większej głębokości tych komór. Najtańsze (na jednostkę składowanego materiału) są jednak zasobniki wysokie i dlatego tam, gdzie jest to możliwe ze względów technologicznych, należy stosować komory głębokie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pionowe ścianki komór zasobników powinny mieć grubość nie mniejszą niż 12 cm, a w przypadku zasobników kolejowych (na węgiel) zalecona minimalna grubość wynosi 15 cm; jest to uwarunkowane względami konstrukcyjnymi (ułożenie zbrojenia, właściwe przeprowadzenie betonowania) oraz eksploatacyjnymi (ścieralność materiału).
Kształty den zasobników zależą głównie od kształtu rzutu poziomego komory i ewentualnie od funkcji technologicznej zasobnika. Zasobniki o komorach w rzucie kwadratowych lub prostokątnych mają zazwyczaj ostrosłupowe dna lejów, składające się ze skośnych ścianek trójkątnych lub trapezowych, bądź też niekiedy prostokątne poziome dna ze spadkami ukształtowanymi za pomocą chudego betonu; podobnie postępuje się w przypadku zasobników o leju korytowym (uprawnienia budowlane).

Dla zapewnienia grawitacyjnego zsuwu materiału kąt nachylenia wewnętrznych płaszczyzn dna powinien wynosić przynajmniej a = tp 4- 5° (gdzie q> jest kątem tarcia wewnętrznego składowanego materiału). W celu polepszenia zsypu składowanego materiału wykonuje się często wewnętrzne płytowe, klinowo ukształtowane przegrody. W przeciwieństwie do den ostrosłupowych, dna poziome są znacznie prostsze do wykonania i są szczególnie dogodne przy nieosiowym usytuowaniu otworów spustowych. Najbardziej celowe jest stosowanie zasobników o symetrycznych lejach kwadratowych, gdyż przy tego rodzaju kształcie (w przeciwieństwie do prostokątnych) naroża leja nie są narażone na działanie sił skręcających (program egzamin ustny).

Grubość ścianek leja

Grubość ścianek leja wyznacza się na podstawie obliczeń statycznych, lecz podobnie jak przy ściankach pionowych wewnętrznych oraz zewnętrznych, grubość ich w przypadku konstrukcji monolitycznych (ze względów wykonawczych i eksploatacyjnych) nie powinna być mniejsza od 12 cm. W lejach prefabrykowanych składających się z płyt typu panwiowego, grubość ta może być mniejsza; konieczne jest jednak wówczas zastosowanie odpowiednich wykładzin przeciwściernych (opinie o programie).

Wysokość usytuowania otworów spustowych jest w zasadzie zależna jedynie od stosowanych środków transportowych, na które załadowuje się składowany materiał oraz od zainstalowanych urządzeń opróżniających komorę.
Rozstaw słupów, a tym samym częściowo i układ komór (w zasobnikach prostokątnych umieszcza się je zazwyczaj w węzłach utworzonych przez stykające się ściany) zawiera się w granicach do 6,0 do 15,0 m i jest uwarunkowany głównie gabarytem środków transportowych, na które wyładowuje się składowany materiał (segregator aktów prawnych).

W zakładach przemysłowych, dla tzw. zasobników załadowczych, przy których istnieją możliwości przetaczania środków transportowych pod otworami spustowymi, za minimalny przyjmuje się rozstaw równy ok. 6,0 m, natomiast dla zasobników kolejowych zaleca się przyjmować w kierunku poprzecznym rozstaw ok. 7,5 m, w kierunku podłużnym zaś - ok. 6,5 m. Aby zapobiec zbytniemu odkształcaniu się słupów i przekazywaniu na nie zbyt dużych wstrząsów dynamicznych, towarzyszących załadowywaniu i wyładowywaniu składowanego materiału, należy projektować słupy stosunkowo sztywne: w zasadzie swobodna wysokość słupów zasobników nie powinna przekraczać 205 (gdzie b - mniejszy bok przekroju słupa), jest jednak pożądane, aby wielkość ta nie przekraczała 185 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami