Zjawisko przemarzania

Zjawisko przemarzania
Zjawisko przemarzania

Przyczyną przecieków pojawiających się w miejscach osadzenia stolarki może być wadliwe uszczelnienie styków ościeżnic okiennych i balkonowych z ościeżami ścian, wady obróbek blacharskich zabezpieczających podokienniki, a w szczególności wady połączenia tych obróbek z ościeżnicą i wywinięcia przy ościeżach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wewnątrz pomieszczeń przecieki przez powierzchnie stykowe stolarki z ościeżami prowadzą do zawilgocenia filarków międzyokiennych, a przecieki przez obróbki blacharskie podokienników do zawilgacania podpara- petowych fragmentów ścian bezpośrednio pod otworami okiennymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zjawisko przemarzania charakteryzuje się pojawieniem kondensatu pary wodnej na wewnętrznej powierzchni ściany. Para wodna skrapla się, gdy temperatura tej powierzchni jest niższa od temperatury punktu rosy, tj. temperatury pojawiania się kondensatu pary wodnej charakterystycznej dla określonej wilgotności względnej powietrza. Miejsca występujących najczęściej przemarzań ścian zewnętrznych (uprawnienia budowlane).

Czynnikiem sprzyjającym przemarzaniu ścian są zawilgocenia materiału ściennego wodą opadową, powodujące obniżenie izolacyjności cieplnej ścian. Przemarzanie przez złącza między prefabrykatami występuje przeważnie w betonowych ścianach trój warstwowych (program egzamin ustny).

Przemarzanie przez złącza, zarówno pionowe jak i poziome, może być spowodowane:

  • brakiem ocieplenia złączy,
  • stosowaniem niewłaściwego materiału ocieplającego,
  • nieciągłością materiału ocieplającego lub wadliwym jego ułożeniem,
  • brakiem warstwy ocieplającej w partiach prefabrykatów bezpośrednio przylegających do złączy,
  • zawilgoceniem obrzeży elementów ściennych i materiału uszczelniającego w spoinach, spowodowanym intensywnymi przeciekami wody opadowej przez złącza (opinie o programie).

Przemarzanie przez złącza

Przemarzanie przez złącza wewnątrz pomieszczeń obserwuje się w linii przebiegu złączy, a w szczególności w narożach budynku, przy sufitach i podłogach w postaci zaciemnionych powierzchni tynku, niejednokrotnie z nalotem pleśni.

Przyczyną przemarzania ścian przez wieńce stropowe jest wadliwe rozwiązanie izolacji cieplnej wieńców, prowadzące do powstawania mostków termicznych. Może to wynikać z niedostatecznej izolacyjności cieplnej materiału użytego do ocieplenia wieńców, np. betonu komórkowego o zbyt dużym ciężarze objętościowym. Przyczyną niedocieplenia wieńców może być również zbyt mała grubość warstwy izolacyjnej. Efektem przemarzania ścian przez wieńce są zaciemnione pasma tynków wewnętrznych przy sufitach i podłogach, powierzchniowo zawilgocone, często pokryte pleśnią (segregator aktów prawnych).

Przemarzanie przez elementy ścienne występuje najczęściej w ścianach betonowych trój warstwowych oraz dwuwarstwowych ocieplonych bloczkami z betonu komórkowego. W mniejszym stopniu ten rodzaj przemarzań występuje w ścianach żużlobetonowych. W ścianach trójwarstwowych podstawową przyczyną przemarzań są wady warstwy ocieplającej, np. zbyt mała jej grubość, brak ciągłości i uszkodzenia mechaniczne. Ponadto materiał warstwy ocieplającej może być nieodpowiedni, łatwo ulegający zawilgoceniu.

W ścianach dwuwarstwowych przemarzanie występuje najczęściej wskutek zastosowania w warstwie ocieplającej betonu komórkowego o zbyt dużym ciężarze objętościowym. Stosowana powszechnie warstwa ocieplająca grubości 12 cm okazała się niewystarczająca dla produkowanego przez przemysł betonu komórkowego o ciężarze objętościowym 600 i 700 kG/m3 (odmiany 06 i 07). Często rzeczywisty ciężar objętościowy betonu komórkowego w warstwie ocieplającej przekracza 700, a nawet 800 kG/m3 (promocja 3 w 1).

Dodatkowym czynnikiem pogarszającym właściwości ciepłochłonne ściany jest nieodpowiednie wykonanie warstwy ocieplającej w prefabrykatach, charakteryzujące się zbyt dużymi spoinami między bloczkami, niedostateczną szczelnością tych spoin oraz uszkodzeniami krawędzi i bloczków.

Wynikiem przemarzań przez prefabrykaty jest powierzchniowe zawilgacanie tynków wewnętrznych, szczególnie w miejscach osłoniętych, np. meblami. Przy intensywnym przemarzaniu na wewnętrznych powierzchniach ścian występują ciemne plamy i pleśń.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !