Głębokość przenikania roztworu

Głębokość przenikania roztworu

Materiał do gruntowania powinien odpowiadać pod względem chemicznym materiałowi powłoki. Pod powłoki asfaltowe nie należy stosować roztworów smołowych i odwrotnie.
Głębokość przenikania roztworu zależy w znacznym stopniu od materiału podłoża. Dobrze wykonaną zaprawę cementową można nasycić roztworem na głębokość około 2 mm.
Gruntowanie wykonywane jest za pomocą pędzla, szczotki lub aparatu natryskowego. Lepiki na gorąco (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozgrzane lepiki asfaltowe i smołowe nanosi się szczotką na uprzednio zagruntowane roztworami bitumicznymi powierzchnie. Przy jednorazowym powleczeniu uzyskuje się warstwę o grubości ok.

1 mm. W celu otrzymania grubszych powłok powierzchnie powleka się kilkakrotnie. Jeżeli lepiki zawierają wypełniacze, można od razu uzyskać grubość warstwy 24-3 mm.
Powłoki z warstw lepiku układanych na gorąco można stosować jako samodzielne warstwy izolacyjne przy zabezpieczeniu od wilgoci fundamentów, ścian i innych elementów budowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Odpowiednio do rodzaju lepiku masę podgrzewa się do temperatury, która nie powodując przepalenia lepiku ułatwia mieszanie masy w kotle i układanie warstw izolacyjnych.
Lepiki i masy izolacyjne na zimno. Lepiki i masy izolacyjne na zimno dostarcza się zwykle na budowę w stanie gotowym do użytku. W porze chłodniejszej ogrzewa się je do temperatury ok. 304-40°C. Nie należy ich ogrzewać bezpośrednio na otwartym ogniu, lecz najlepiej pozostawić je na noc w ciepłym pomieszczeniu (cieplaku).

Zależnie od konsystencji lepiki i masy można nanosić na powierzchnie zagruntowane warstwami o dowolnej grubości (uprawnienia budowlane).
Przy jednorazowym pokryciu zużywa się lepików na zimno i mas pół- gęstych 0,70-4-1,10 kg/m2. Powłoki takie układa się za pomocą pędzli i szczotek.
Masy izolacyjne gęste nanoszone są szpachlami, przy czym grubość warstwy wynosi 1,04-1,5 mm. Przy lekkim nacisku szpachli można układać warstwy o grubości 0,75 mm.
Powłoki można nakładać w kilku warstwach, jedna na drugiej, po lekkim przeschnięciu.
Trwałość powłok zależy przede wszystkim od rodzaju materiału i podłoża oraz od przyczepności masy (program egzamin ustny).

Układanie bez klejenia

Dla uzyskania suchego podłoża suszy się jego powierzchnię koksownikami, lampami do lutowania lub strumieniem rozgrzanego powietrza. Jednakże należy pamiętać, że dobre przyspojenie powłoki do chronionej powierzchni zależy głównie od procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodzie. Jeżeli przegroda jest wilgotna lub gdy przez nią przenika para pod ciśnieniem, powłoki mogą ulegać odspojeniu od podkładu lub mogą tworzyć się pęcherze, które pękając niszczą warstwę izolacyjną.

Układanie bez klejenia do podłoża. Układanie warstw papy, juty asfaltowej, folii igelitowej lub innego materiału rolowego bez klejenia do podkładu jest możliwe wyłącznie na równych powierzchniach, pod warunkiem, że są obciążone płytą lub balastem albo ułożone między dwiema płytami dociskowymi. Prócz tego podłoże i płyta dociskowa muszą być gładkie, w przeciwnym bowiem razie przepona może ulec łatwo przebiciu (opinie o programie). Bez przyklejenia pozostawia się tylko dolną warstwę dotykową, następne zaś warstwy papy skleja się ze sobą.

Powierzchnie warstwy dotykowej można zaimpregnować lepikiem na gorąco lub powlec roztworem. Jest wskazane, aby powierzchnia dotykowa była wykonana z papy lub juty powlekanej i talkowanej (segregator aktów prawnych).
W czasie układania warstw poziomych mogą być one mocowane punktowo lepikami zimnymi lub gorącymi. Ze względu na możliwość zrywania układanych przepon przez wiatr należy je rozpinać na ramach drewnianych i obciążać deskami lub mocować w inny sposób. Przy układaniu na powierzchniach pochyłych lub pionowych należy przepony mocować od góry do listew drewnianych.

Tak samo mocuje się ustroje szczelinowe służące do wentylacji pokrycia, jak np. papę z przyklejonym grysikiem (promocja 3 w 1).
Przepony układane na sucho należy wykonywać partiami i Stopniowo obciążać balastem lub mocować punktowo.
Sklejanie warstw przepony może odbywać się wprost na dachu lub w polowej wytwórni.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !