Głowice stojaków

Głowice stojaków
Głowice stojaków

Głowicami stojaków podtrzymującymi deskowanie mogą być:

  • widełki śrubowe, przystosowane do utrzymywania kantówki drewnianej,
  • płytki umieszczone na trzpieniu gwintowanym, uzbrojone w ruchome zatyczki. W zależności od sposobu użytkowania i układu zatyczek może ona podpierać elementy drewniane o różnych wymiarach,
  • podpórka wspornikowa, przeznaczona głównie pod deskowanie belek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyrównywanie górnego poziomu stojaków wykonuje się:

  • przy podstawie stojaka przez obrót podstawki śrubowej przy dokładnej regulacji, lub przez nastawianie podstawki trzpieniowej przy regulacji w skokach co 5 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  • przy głowicy stojaka przez zmianę długości widełek śrubowych lub płytki.

W ostatnich latach wzrosło znaczenie sklepień cienkościennych, będących wyrazem najnowszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji żelbetowych (uprawnienia budowlane).

Rozwój przemysłu i wymagania stawiane przez lotnictwo skłoniły inżynierów do wznoszenia konstrukcji w sposób coraz bardziej nowatorski. Przykładem może być hangar lotniczy o rozpiętości 100 m w Marignane i budynek Centre National des Industries et des Techniques w Puteaux, w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 206 m. Budowle te były wznoszone przy użyciu stemplowań rurowych.

Do wykonywania sklepień, hangarów, hal przemysłowych o dużych długościach nadają się w szczególności stemplowania przesuwne. W przypadku gdy sklepienie ma ściąg znajdujący się wewnątrz budynku, należy stosować specjalne rozwiązania w celu przepuszczenia ściągu przez rusztowanie podczas przesuwania. W tym celu każdy stojak rusztowania, na poziomie ściągu, zawiera element ruchomy z rury niewielkiej długości. W chwili przechodzenia ściągu przez rząd stojaków, elementy ruchome zostają opuszczone, aby po przesunięciu założyć je w pierwotnej pozycji. Postępuje się w ten sposób przy przesuwaniu każdego rzędu stojaków przez ściąg (program egzamin ustny).

Stemplowanie

Istnieje kilka typów elementów ruchomych. Wymieńmy tu najważniejsze:

  • przedłużacz perforowany,
  • krótka rura zamocowana za pomocą specjalnej obejmy, zwanej wzdłużką tulęjową (opinie o programie).

Obejma składa się z dwóch ruchomych szczęk przystosowanych do zdejmowania. Każda z tych szczęk może znajdować się w dwu położeniach, przez co można uzyskać przesów 20 mm, umożliwiający odciążenie stojaka w chwili rozdeskowania.

W chwili zbliżenia się stojaka do ściągu, otwiera się szczęki i wyjmuje się rurę pośrednią. Po przejściu ściągu poza stojak postępuje się w odwrotnej kolejności. Regulacja szczęk pozwala również zlikwidować obniżenie wyższej części stojaka, które mogło wystąpić pod wpływem ciężaru deskowania (segregator aktów prawnych).

W większości stemplowali nieruchomych i w znacznej części stemplować przesuwnych deskowanie oparte jest bezpośrednio na stojakach pionowych. Zdarza się, że trzeba zgrupować punkty podparcia poszczególnych stojaków, zwłaszcza w przypadku rusztowań przesuwnych w celu ułatwienia czynności przesuwania. W tym przypadku ciężar deskowania jest przenoszony przez zespół stojaków pionowych oraz przez stojaki nachylone i zastrzały. Na koniec może się zdarzyć, że prawie wszystkie obciążenia muszą być przekazane na podłoże w środku konstrukcji. Pomosty wykonano z elementów prefabrykowanych połączonych ze sobą żebrami wylewanymi na mokro. Koncepcja ta pozwoliła uniknąć deskowań i ograniczyć stemplowanie do najprostszych form. Stemplowanie to składało się z wolnostojących rusztowań kolumnowych, przenoszonych za pomocą dźwigu (promocja 3 w 1).

Przekrycie składało się ze sklepienia o rozpiętości 218 m bez podpór pośrednich. Najwyższy punkt hali wzniesiony jest na wysokość 48 m od najniższej podłogi i na wysokość 36 m od poziomu wejściowego.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !