Głowice stojaków

Głowice stojaków
Głowice stojaków

Głowicami stojaków podtrzymującymi deskowanie mogą być:

  • widełki śrubowe, przystosowane do utrzymywania kantówki drewnianej,
  • płytki umieszczone na trzpieniu gwintowanym, uzbrojone w ruchome zatyczki. W zależności od sposobu użytkowania i układu zatyczek może ona podpierać elementy drewniane o różnych wymiarach,
  • podpórka wspornikowa, przeznaczona głównie pod deskowanie belek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyrównywanie górnego poziomu stojaków wykonuje się:

  • przy podstawie stojaka przez obrót podstawki śrubowej przy dokładnej regulacji, lub przez nastawianie podstawki trzpieniowej przy regulacji w skokach co 5 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  • przy głowicy stojaka przez zmianę długości widełek śrubowych lub płytki.

W ostatnich latach wzrosło znaczenie sklepień cienkościennych, będących wyrazem najnowszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji żelbetowych (uprawnienia budowlane).

Rozwój przemysłu i wymagania stawiane przez lotnictwo skłoniły inżynierów do wznoszenia konstrukcji w sposób coraz bardziej nowatorski. Przykładem może być hangar lotniczy o rozpiętości 100 m w Marignane i budynek Centre National des Industries et des Techniques w Puteaux, w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 206 m. Budowle te były wznoszone przy użyciu stemplowań rurowych.

Do wykonywania sklepień, hangarów, hal przemysłowych o dużych długościach nadają się w szczególności stemplowania przesuwne. W przypadku gdy sklepienie ma ściąg znajdujący się wewnątrz budynku, należy stosować specjalne rozwiązania w celu przepuszczenia ściągu przez rusztowanie podczas przesuwania. W tym celu każdy stojak rusztowania, na poziomie ściągu, zawiera element ruchomy z rury niewielkiej długości. W chwili przechodzenia ściągu przez rząd stojaków, elementy ruchome zostają opuszczone, aby po przesunięciu założyć je w pierwotnej pozycji. Postępuje się w ten sposób przy przesuwaniu każdego rzędu stojaków przez ściąg (program egzamin ustny).

Stemplowanie

Istnieje kilka typów elementów ruchomych. Wymieńmy tu najważniejsze:

  • przedłużacz perforowany,
  • krótka rura zamocowana za pomocą specjalnej obejmy, zwanej wzdłużką tulęjową (opinie o programie).

Obejma składa się z dwóch ruchomych szczęk przystosowanych do zdejmowania. Każda z tych szczęk może znajdować się w dwu położeniach, przez co można uzyskać przesów 20 mm, umożliwiający odciążenie stojaka w chwili rozdeskowania.

W chwili zbliżenia się stojaka do ściągu, otwiera się szczęki i wyjmuje się rurę pośrednią. Po przejściu ściągu poza stojak postępuje się w odwrotnej kolejności. Regulacja szczęk pozwala również zlikwidować obniżenie wyższej części stojaka, które mogło wystąpić pod wpływem ciężaru deskowania (segregator aktów prawnych).

W większości stemplowali nieruchomych i w znacznej części stemplować przesuwnych deskowanie oparte jest bezpośrednio na stojakach pionowych. Zdarza się, że trzeba zgrupować punkty podparcia poszczególnych stojaków, zwłaszcza w przypadku rusztowań przesuwnych w celu ułatwienia czynności przesuwania. W tym przypadku ciężar deskowania jest przenoszony przez zespół stojaków pionowych oraz przez stojaki nachylone i zastrzały. Na koniec może się zdarzyć, że prawie wszystkie obciążenia muszą być przekazane na podłoże w środku konstrukcji. Pomosty wykonano z elementów prefabrykowanych połączonych ze sobą żebrami wylewanymi na mokro. Koncepcja ta pozwoliła uniknąć deskowań i ograniczyć stemplowanie do najprostszych form. Stemplowanie to składało się z wolnostojących rusztowań kolumnowych, przenoszonych za pomocą dźwigu (promocja 3 w 1).

Przekrycie składało się ze sklepienia o rozpiętości 218 m bez podpór pośrednich. Najwyższy punkt hali wzniesiony jest na wysokość 48 m od najniższej podłogi i na wysokość 36 m od poziomu wejściowego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami