Blog

Prasowanie zdjęcie nr 10
29.12.2021

Głowice stojaków

W artykule znajdziesz:

Głowice stojaków
Głowice stojaków

Głowicami stojaków podtrzymującymi deskowanie mogą być:

  • widełki śrubowe, przystosowane do utrzymywania kantówki drewnianej,
  • płytki umieszczone na trzpieniu gwintowanym, uzbrojone w ruchome zatyczki. W zależności od sposobu użytkowania i układu zatyczek może ona podpierać elementy drewniane o różnych wymiarach,
  • podpórka wspornikowa, przeznaczona głównie pod deskowanie belek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyrównywanie górnego poziomu stojaków wykonuje się:

  • przy podstawie stojaka przez obrót podstawki śrubowej przy dokładnej regulacji, lub przez nastawianie podstawki trzpieniowej przy regulacji w skokach co 5 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  • przy głowicy stojaka przez zmianę długości widełek śrubowych lub płytki.

W ostatnich latach wzrosło znaczenie sklepień cienkościennych, będących wyrazem najnowszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji żelbetowych (uprawnienia budowlane).

Rozwój przemysłu i wymagania stawiane przez lotnictwo skłoniły inżynierów do wznoszenia konstrukcji w sposób coraz bardziej nowatorski. Przykładem może być hangar lotniczy o rozpiętości 100 m w Marignane i budynek Centre National des Industries et des Techniques w Puteaux, w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 206 m. Budowle te były wznoszone przy użyciu stemplowań rurowych.

Do wykonywania sklepień, hangarów, hal przemysłowych o dużych długościach nadają się w szczególności stemplowania przesuwne. W przypadku gdy sklepienie ma ściąg znajdujący się wewnątrz budynku, należy stosować specjalne rozwiązania w celu przepuszczenia ściągu przez rusztowanie podczas przesuwania. W tym celu każdy stojak rusztowania, na poziomie ściągu, zawiera element ruchomy z rury niewielkiej długości. W chwili przechodzenia ściągu przez rząd stojaków, elementy ruchome zostają opuszczone, aby po przesunięciu założyć je w pierwotnej pozycji. Postępuje się w ten sposób przy przesuwaniu każdego rzędu stojaków przez ściąg (program egzamin ustny).

Stemplowanie

Istnieje kilka typów elementów ruchomych. Wymieńmy tu najważniejsze:

  • przedłużacz perforowany,
  • krótka rura zamocowana za pomocą specjalnej obejmy, zwanej wzdłużką tulęjową (opinie o programie).

Obejma składa się z dwóch ruchomych szczęk przystosowanych do zdejmowania. Każda z tych szczęk może znajdować się w dwu położeniach, przez co można uzyskać przesów 20 mm, umożliwiający odciążenie stojaka w chwili rozdeskowania.

W chwili zbliżenia się stojaka do ściągu, otwiera się szczęki i wyjmuje się rurę pośrednią. Po przejściu ściągu poza stojak postępuje się w odwrotnej kolejności. Regulacja szczęk pozwala również zlikwidować obniżenie wyższej części stojaka, które mogło wystąpić pod wpływem ciężaru deskowania (segregator aktów prawnych).

W większości stemplowali nieruchomych i w znacznej części stemplować przesuwnych deskowanie oparte jest bezpośrednio na stojakach pionowych. Zdarza się, że trzeba zgrupować punkty podparcia poszczególnych stojaków, zwłaszcza w przypadku rusztowań przesuwnych w celu ułatwienia czynności przesuwania. W tym przypadku ciężar deskowania jest przenoszony przez zespół stojaków pionowych oraz przez stojaki nachylone i zastrzały. Na koniec może się zdarzyć, że prawie wszystkie obciążenia muszą być przekazane na podłoże w środku konstrukcji. Pomosty wykonano z elementów prefabrykowanych połączonych ze sobą żebrami wylewanymi na mokro. Koncepcja ta pozwoliła uniknąć deskowań i ograniczyć stemplowanie do najprostszych form. Stemplowanie to składało się z wolnostojących rusztowań kolumnowych, przenoszonych za pomocą dźwigu (promocja 3 w 1).

Przekrycie składało się ze sklepienia o rozpiętości 218 m bez podpór pośrednich. Najwyższy punkt hali wzniesiony jest na wysokość 48 m od najniższej podłogi i na wysokość 36 m od poziomu wejściowego.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Prasowanie zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Prasowanie zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Prasowanie zdjęcie nr 15 Prasowanie zdjęcie nr 16 Prasowanie zdjęcie nr 17
Prasowanie zdjęcie nr 18
Prasowanie zdjęcie nr 19 Prasowanie zdjęcie nr 20 Prasowanie zdjęcie nr 21
Prasowanie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prasowanie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prasowanie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prasowanie zdjęcie nr 31 Prasowanie zdjęcie nr 32 Prasowanie zdjęcie nr 33
Prasowanie zdjęcie nr 34
Prasowanie zdjęcie nr 35 Prasowanie zdjęcie nr 36 Prasowanie zdjęcie nr 37
Prasowanie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prasowanie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prasowanie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami