Blog

11.01.2023

Gorące powietrze

W artykule znajdziesz:

Gorące powietrze

Aby zapobiec przenikaniu produktów spalania ze strefy paleniskowej do strefy studzenia, ustawiono zasłony powietrzne na pozycjach 29-31. Gorące powietrze pobiera się ze strefy studzenia na pozycjach 32-49. Powietrze zimne tłoczy się na pozycjach 51 i 53, a studzenie na pozycjach 34-43 reguluje się wentylatorami, wykonanymi ze stali nierdzewnej, które zdolne są do zasysania zimnego powietrza (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na pozycjach 1-1-2 zainstalowano w sklepieniu i w ścianach zasłony powietrzne z pobieraniem podgrzanego powietrza z kanału rewizyjnego w pozycji 5 w celu powstrzymania zewnętrznej wymiany gazów. Gazy spalinowe są zasysane przez 17 par otworów rozmieszczonych między 2 i 9 pozycją na poziomie kanałów trzonu pieca. Zużycie paliwa 430 m3/h, tj. ok. 33,5 tys. kJ/kg (8000 kcal/kg) porcelany (program uprawnienia budowlane na komputer).

Krzywa kropkowana charakteryzuje wypalanie w piecu tunelowym długości 121 m wsporczych izolatorów sworzniowych typu AKO-111, ONS-110- 2000, KO 110-1300 i in. o dużej średnicy korpusu, wykonanych z porcelany zawierającej tlenek glinowy. Takie warunki wypalania (zilustrowane na wymienionej krzywej) ustalono w piecu nr 2 w fabryce ,,Proletarij” wypalającym izolatory masywne i trudne do wypalania. Dlatego czas procesu wypalania wynosi 141,5 h (10 wózków w ciągu 1 doby). Pojawienie się pęknięć w wyrobach na skutek szybkiego wydzielenia się znacznych ilości wody konstytucyjnej wymagało zastosowania specjalnego przetrzymywali i a w temperaturze 620°C, które zaproponował Etingen (uprawnienia budowlane).

Szerokość wózka

Średni załadunek użytkowy wózka wynosi 1083 kg, co stanowi 450 kg na godzinę. Podział stref: od komory wstępnej do zasłony rozdziału gazów (od 1 do 18 pozycji) 36 m, strefa wypalania od zasłony do ostatniego palnika (od 19 do 30 pozycji) 24 m, strefa studzenia (od 31 do 59 pozycji) 58 m (program egzamin ustny).

Szerokość wózka wynosi 2000 mm, długość 1980 mm, wysokość kanałów trzonu pieca 255 mm, wysokość „ślepego” spodu 320 mm. Wsporcze izolatory sworzniowe wypala się w stanie zawieszonym na uszkach, w ilości 20-22 szt. na 1 wózku. Masa regału z płytami karborundowymi wynosi 4136 kg, masa kanałów trzonu pieca 1149 kg+2530 kg spodu „ślepego”. Zużycie gazu 386 m3/h przy zużyciu ciepła 31 425 kcal/kg (7500 kcal/kg) porcelany (wartość opałowa gazu Q = 36 790 kJ/m3 (8780 kcal/m3) (opinie o programie).

Krzywa linią ciągłą charakteryzuje wypalanie osłon odgromnikowych, osłon do transformatorów i wyłączników powietrznych oraz innych dużych izolatorów^ w piecu tunelowym nr 1 fabryki leningradzkiej „Proletarij”.

Rozmieszczenie palników- w piecach jest następujące: piece nr 1, pozycje 24-31, w przestrzeni między pozycjami 28 i 29 ustawiono palniki GNP-4, na pozycjach 13,17 i między pozycjami 15 i 16 palniki NIPTINPO „Elektrokieramika”. W piecu nr 2 na pozycjach 21, 22, 23, 27, 29 i między pozycjami 23 i 24, 24 i 25 oraz między pozycjami 25 i 26 ustawiono palniki GNP-4, na pozycjach 7, 10, 12, 14, 16 i 17 palniki N1PT1 NPO „Elektrokieramika”. Przed piecem tunelowym umieszcza się suszarkę do wstępnego podgrzewania i dosuszania wyrobów-. Dosuszanie odbywa się na wózkach piecowych. Długość suszarki ok. 13 m, pojemność 6 wózków (segregator aktów prawnych).

Nośnikiem ciepła są gazy odlotowe z pieców tunelowych, wykorzystywane w ilości 35+40%, o temperaturze 120+150°C u w-lotu do suszarki. Suszenie odbywa się na zasadzie przeciw prądu z wyrzucaniem gazów do atmosfery. Bilans cieplny jednego z pieców tunelowych, w którym wypala się największe wsporcze izolatory worzniowe. Jeżeli uwzględni się częściowe zużycie gazów odlotowych na dosuszanie i na suszenie półfabrykatów gorącym powietrzem pobieranym z pieca, to zużycie ciepła użyteczne podczas wypalania porcelany w-zrośnie do 6% całkowitego zużycia ciepła (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami