Grubość przekładek

 

Grubość przekładek

Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji analogicznej do pozycji ich wbudowywania w konstrukcję. Wyjątki w tym zakresie stanowią slupy, płyty biegów schodowych i dachowe, wysokie prefabrykaty ramowe itp., które składuje się w położeniu poziomym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przy układaniu prefabrykatów w stosach, w pozycji poziomej, pierwszą ich warstwę (od terenu) należy układać na podkładach drewnianych, zapewniających odstęp od powierzchni terenu co najmniej 10 cm. Następne warstwy muszą być przedzielane drewnianymi przekładkami, układanymi dokładnie w pionie jedna nad drugą.
Grubość przekładek musi być większa od wysokości uchwytów montażowych, wystających z górnej powierzchni prefabrykatów (uchwytów nie należy przyginać).
Warunki składowania cienkościennych prefabrykatów ustala projekt ich konstrukcji.
Stateczność prefabrykatów ustawianych pionowo uzyskuje się dzięki użyciu inwentaryzowanych stojaków.
Przy układaniu prefabrykatów należy zwracać uwagę, ażeby haki montażowe były skierowane ku górze, zaś oznaczenia, tj. cechy oznaczające typy poszczególnych elementów - były uwidocznione od strony przejść (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Prefabrykaty z wykończoną fakturą powinny być zabezpieczane folią oraz matami lub innymi miękkimi przekładkami, chroniącymi wykończone powierzchnie przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i zabrudzeniem.
Stosy prefabrykatów nie powinny być umiejscowione w odległościach bliższych niż 2.0 m od wznoszonego obiektu. Pomiędzy stosami należy utrzymywać odstępy o szerokości co najmniej 30 cm. Przejścia poprzeczne powinny znajdować się w co drugim szeregu stosów, natomiast przejścia podłużne - w odległościach nie większych niż 25 m Szerokość przejść wynosić musi minimum 0,7 m. Jeżeli w celu uzyskania stateczności stosów zastosowano konstrukcje pomocnicze, podane wyżej minimalne odstępy powinny być zachowane w świetle tychże konstrukcji (uprawnienia budowlane).

Żelbetowe prefabrykaty

Żelbetowe prefabrykaty powinny być przewożone w położeniu takim, jaka będzie pozycja ich wbudowania w konstrukcji. Podobnie jak przy składowaniu, wyjątet w tym względzie stanowią słupy, płyty dachowe, biegi klatek schodowych itd.. która przewozi się w położeniu poziomym (program egzamin ustny).
Do przewozu prefabrykatów żelbetowych w pozycji pionowej lub nieznacznie pochylonej stosuje się specjalne jednostki transportowe. Są to m.in.: przyczepa niskopodwoziowa P-251 z wyposażeniem specjalnym w postaci pojemnika (kontenera) typ« KPB-25, do przewozu wielkich płyt. przyczepa niskopodwoziowa P-402 z pojemnikiem typu KPB-40 do płyt wielkowymiarowych, naczepa N-103 ze stojakami do płyt przewożonych pionowo, naczepa N-162 ze stojakami z nieznacznym nachyleniem do przewozu płyt.
W celu zabezpieczenia prefabrykatów od wzajemnego uszkodzenia podczas transportu należy przekładać je matami lub folią (opinie o programie). Szczególnie starannie zabezpieczane powinny być prefabrykaty z gotową fakturą.
Prefabrykaty przewożone w pozycji poziomej, jak np. płyty stropowe, dachowe, schodowe, układa się na przekładkach drewnianych umieszczonych w odległości 204-30 cm od końca płyty i zamocowuje się, w celu zabezpieczenia przed przesunięciami. przez spięcie łańcuchami lub za pomocą klonie i łańcuchów.

Długość przekładek powinna być o ok. 10 cm większa od szerokości płyt. a ich grubość o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających pionowo z prefabrykatów (segregator aktów prawnych).
Transport prefabrykatów na budowy jest dozwolony, gdy wytrzymałość ich betonu osiągnęła 70?’ R2H. Prefabrykaty przewożone w pozycji odmiennej od pozycji wbudowania muszą mieć wytrzymałość równą 100?/ R2g.
Za nieprzestrzeganie powyższych wymagań odpowiedzialność ponosi producent prefabrykatów.
Do transportu prefabrykatów w obrębie budowy stosuje się, oprócz samochodów lub ciągników z przyczepami lub naczepami, również wózki kolejki wąskotorowej. Wymagają one specjalnego przystosowania.
Ze względu na długość prefabrykatów przewozi się je przeważnie na dwóch połączonych wózkach (promocja 3 w 1).
Wszelkie przeładunki prefabrykatów mogą powodować ich uszkodzenia, pęknięcia, nadwerężenie uchwytów itd. Dlatego zaleca się przewożenie ich na budowę z wytwórni wprost do montażu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !