Blog

Shirting zdjęcie nr 10
24.02.2022

Gruntowanie dla uzyskania przyczepności

W artykule znajdziesz:

Shirting zdjęcie nr 11
Gruntowanie dla uzyskania przyczepności

Gruntowanie dla uzyskania przyczepności: jest to gruntowanie, którego zadaniem jest stworzenie dobrej przyczepności pomiędzy powierzchnią metalu a nanoszoną na nią powloką. Dla stworzenia dobrej przyczepności pokrycia do metalu często stosowane są tzw. grunty reaktywne, tj. takie grunty, których przyczepność do metalu powstaje wskutek reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy substancjami zawartymi w gruncie reaktywnym a metalem (porównaj grunty reaktywne) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gruntowanie przeciwrdzewne: gruntowanie powierzchni metalu wyrobami lakierowymi zawierającymi czynny pigment, który przez swoje działanie zapobiega powstawaniu pod pokryciem ochronnym ognisk korozyjnych (korozja podpowłokowa) lub przynajmniej opóźnia ich powstawanie. Gumowanie: przyklejanie i zawulkanizowanie na powierzchni metalu folii kauczukowej. Folia ta służy głównie jako okładzina przeciwkorozyjna zbiorników stalowych w przemyśle chemicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Gwasz: farba kryjąca (plakatowa) na spoiwie z kleju. Wykonane z tych farb powłoki są odporne na ścieranie, lecz są odwracalne, tzn. dają się zmywać wodą.

Hematyt: szeroko rozpowszechniona ruda żelaza.

Homogeniczny: całkowicie jednorodny, nie wykazujący uchwytnych dla oka różnic budowy (uprawnienia budowlane).

Hydrocynkit (zasadowy węglan cynkowy): naturalny związek cynku, który powstaje przez powolne działanie na cynk czynników atmosferycznych. Powstający związek jest nierozpuszczalny w wodzie i tworzy na powierzchni metalu szczelną warstewkę ochronną.

Induktor iskrowy: aparat elektryczny do wytwarzania wysokiego napięcia, stosowany m.in. do badania szczelności okładzin chemoodpornych, a w szczególności szwów spawanych łączących arkusze folii. Nieszczelne miejsca w okładzinie z gumy lub dobrze izolującego tworzywa sztucznego są wykrywane przez iskry przeskakujące pomiędzy biegunem aparatu a podłożem metalowym połączonym z drugim biegunem (program egzamin ustny).

Inhibitory: substancje hamujące przebieg reakcji chemicznej. Inhibitory są dodawane przy chemicznym odrdzewianiu i usuwaniu zgorzeliny do kąpieli kwaśnej. Zapobiegają one zbyt silnemu atakowaniu metalu przez środki odrdzewiające.

Katoda w ogniwie galwanicznym: obszar powierzchni metalu, na której gromadzą się elektrony oddawane z metalu przechodzącego do roztworu na anodzie (opinie o programie).

Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny: ogólna nazwa grupy tworzyw sztucznych, których budowa wewnętrzna i właściwości są podobne do naturalnego kauczuku.

Kawitacja: tworzenie się pęcherzyków pary w szybko mknących cieczach wskutek spadającego ciśnienia. Przy wzroście ciśnienia, np. z powodu nagiego spiętrzania, pęcherzyki pary ulegają kondensacji. Związane z tym zmiany objętości cieczy powodują silne uderzenia, atakujące powierzchnię sąsiadujących tworzyw (segregator aktów prawnych).

Klasa wybuchowości: podział związków chemicznych tworzących opary wybuchowe, np. rozpuszczalników organicznych, według grup zapłonowych zależnych od temperatury samozapalania oparów.

Konserwacja: naniesienie pokrycia ochronnego lub jego pierwszych powłok, np. gruntującej i pośredniej, na elementy budowli lub urządzeń przed ich zmontowaniem.

Korodować: ulegać korozji.

Korozja: niepożądane niszczenie tworzyw rozpoczynające się od ich powierzchni, powodowane przez chemiczne lub elektrochemiczne reakcje z otoczeniem.    

Korozja elektrochemiczna (również korozja elektrolityczna): korozja metali powodowana przez zjawiska elektrochemiczne.

Korozja kontaktowa (korozja stykowa): korozja metalu powstająca na styku z innym metalem lub niemetalem. Ponieważ powstaje przy tym ogniwo galwaniczne, korozję taką zaliczamy do korozji elektrochemicznej.

Korozja międzykrystaliczna: korozja przebiegająca wzdłuż granic kryształów(promocja 3 w 1).

Korozja naprężeniowa: korozja powodowana przez równoczesne działanie bardzo dużych naprężeń rozciągających i działanie substancji agresywnej. Korozja podpowłokowa: występuje pod pokryciem ochronnym, przeważnie pod pokryciem lakierowym.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Shirting zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Shirting zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Shirting zdjęcie nr 16 Shirting zdjęcie nr 17 Shirting zdjęcie nr 18
Shirting zdjęcie nr 19
Shirting zdjęcie nr 20 Shirting zdjęcie nr 21 Shirting zdjęcie nr 22
Shirting zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Shirting zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Shirting zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Shirting zdjęcie nr 32 Shirting zdjęcie nr 33 Shirting zdjęcie nr 34
Shirting zdjęcie nr 35
Shirting zdjęcie nr 36 Shirting zdjęcie nr 37 Shirting zdjęcie nr 38
Shirting zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Shirting zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Shirting zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami