Gruntowanie dla uzyskania przyczepności

Gruntowanie dla uzyskania przyczepności

Gruntowanie dla uzyskania przyczepności: jest to gruntowanie, którego zadaniem jest stworzenie dobrej przyczepności pomiędzy powierzchnią metalu a nanoszoną na nią powloką. Dla stworzenia dobrej przyczepności pokrycia do metalu często stosowane są tzw. grunty reaktywne, tj. takie grunty, których przyczepność do metalu powstaje wskutek reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy substancjami zawartymi w gruncie reaktywnym a metalem (porównaj grunty reaktywne) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gruntowanie przeciwrdzewne: gruntowanie powierzchni metalu wyrobami lakierowymi zawierającymi czynny pigment, który przez swoje działanie zapobiega powstawaniu pod pokryciem ochronnym ognisk korozyjnych (korozja podpowłokowa) lub przynajmniej opóźnia ich powstawanie. Gumowanie: przyklejanie i zawulkanizowanie na powierzchni metalu folii kauczukowej. Folia ta służy głównie jako okładzina przeciwkorozyjna zbiorników stalowych w przemyśle chemicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Gwasz: farba kryjąca (plakatowa) na spoiwie z kleju. Wykonane z tych farb powłoki są odporne na ścieranie, lecz są odwracalne, tzn. dają się zmywać wodą.

Hematyt: szeroko rozpowszechniona ruda żelaza.

Homogeniczny: całkowicie jednorodny, nie wykazujący uchwytnych dla oka różnic budowy (uprawnienia budowlane).

Hydrocynkit (zasadowy węglan cynkowy): naturalny związek cynku, który powstaje przez powolne działanie na cynk czynników atmosferycznych. Powstający związek jest nierozpuszczalny w wodzie i tworzy na powierzchni metalu szczelną warstewkę ochronną.

Induktor iskrowy: aparat elektryczny do wytwarzania wysokiego napięcia, stosowany m.in. do badania szczelności okładzin chemoodpornych, a w szczególności szwów spawanych łączących arkusze folii. Nieszczelne miejsca w okładzinie z gumy lub dobrze izolującego tworzywa sztucznego są wykrywane przez iskry przeskakujące pomiędzy biegunem aparatu a podłożem metalowym połączonym z drugim biegunem (program egzamin ustny).

Inhibitory: substancje hamujące przebieg reakcji chemicznej. Inhibitory są dodawane przy chemicznym odrdzewianiu i usuwaniu zgorzeliny do kąpieli kwaśnej. Zapobiegają one zbyt silnemu atakowaniu metalu przez środki odrdzewiające.

Katoda w ogniwie galwanicznym: obszar powierzchni metalu, na której gromadzą się elektrony oddawane z metalu przechodzącego do roztworu na anodzie (opinie o programie).

Kauczuk syntetyczny

Kauczuk syntetyczny: ogólna nazwa grupy tworzyw sztucznych, których budowa wewnętrzna i właściwości są podobne do naturalnego kauczuku.

Kawitacja: tworzenie się pęcherzyków pary w szybko mknących cieczach wskutek spadającego ciśnienia. Przy wzroście ciśnienia, np. z powodu nagiego spiętrzania, pęcherzyki pary ulegają kondensacji. Związane z tym zmiany objętości cieczy powodują silne uderzenia, atakujące powierzchnię sąsiadujących tworzyw (segregator aktów prawnych).

Klasa wybuchowości: podział związków chemicznych tworzących opary wybuchowe, np. rozpuszczalników organicznych, według grup zapłonowych zależnych od temperatury samozapalania oparów.

Konserwacja: naniesienie pokrycia ochronnego lub jego pierwszych powłok, np. gruntującej i pośredniej, na elementy budowli lub urządzeń przed ich zmontowaniem.

Korodować: ulegać korozji.

Korozja: niepożądane niszczenie tworzyw rozpoczynające się od ich powierzchni, powodowane przez chemiczne lub elektrochemiczne reakcje z otoczeniem.    

Korozja elektrochemiczna (również korozja elektrolityczna): korozja metali powodowana przez zjawiska elektrochemiczne.

Korozja kontaktowa (korozja stykowa): korozja metalu powstająca na styku z innym metalem lub niemetalem. Ponieważ powstaje przy tym ogniwo galwaniczne, korozję taką zaliczamy do korozji elektrochemicznej.

Korozja międzykrystaliczna: korozja przebiegająca wzdłuż granic kryształów(promocja 3 w 1).

Korozja naprężeniowa: korozja powodowana przez równoczesne działanie bardzo dużych naprężeń rozciągających i działanie substancji agresywnej. Korozja podpowłokowa: występuje pod pokryciem ochronnym, przeważnie pod pokryciem lakierowym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami