Hydrofix AG

Hydrofix AG

Preparat ten uodparnia zaczyn cementowy na oddziaływanie silnej agresji chemicznej i w takich przypadkach jest stosowany (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dozowanie. Hydrofix AG dozuje się do cementu w stosunku wagowym jak I :2 lub I : 3. czyli 50 kg Hydrofixu AG na I00 lub I50 kg cementu; wskaźnik wodno-cementowy równy 0.7.
Składowanie. Hydrofix AG jest dostarczany w workach papierowych, impregnowanych, o zawartości 25 kg. Jest to material higroskopijny i dlatego powinien być składowany w przewiewnych i suchych magazynach. Czas składowania - 3 miesiące (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Warunki bhp. Hydrofix AG ma właściwości zasadowe i jest żrący. Dlatego przy stosowaniu tego materiału należy robotników wyposażyć w ubrania robocze, rękawice gumowe i okulary ochronne.

Poza tym należy przestrzegać przepisów bhp, które obowiązują przy pracach z materiałami żrącymi. Beton dobrze przenosi siły ściskające, a znacznie gorzej przenosi siły na rozciąganie. Zazbrojony wg obliczeń wkładkami stalowymi jest w stanie przenosić duże i różnic ukierunkowane obciążenie (uprawnienia budowlane).
Wkładki z prętów stalowych umiejscawia się w strefach betonu słupów, bele. płyt itp., w których występują naprężenia rozciągające, jak również w tych strefach, gdzie wytrzymałość betonu na ściskanie jest przekraczana. Innymi słowy, zadaniem wkładek w postaci prętów stalowych jest przejmowanie naprężeń rozciągających czy też ściskających. których beton nie jest w stanie przejąć.
Klasy i rodzaje stali zbrojeniowej
Hutnictwo dostarcza pręty stalowe, z przeznaczeniem do zbrojenia betonu, w pięciu klasach od A-O do A-IV. z tym że stal klasy IV może być również stosowana do betonów’ sprężanych
Pręty ze stali znakowanej St50B i 18G2 są żebrowane jednoskośnie (śrubowo) (program egzamin ustny).

Roboty betonowe i zbrojarskie

Zgrzewalność i spawalność. Wszystkie gatunki stali zbrojeniowej powinny być doczołowo elektrycznie zgrzewane, z tym że dla stali oznakowanej znakami St50B. 34GS. 60GS. 80S. 20HC2V i 20HC2Zr należy opracować uprzednio technologię zgrzewania.
Punktowo mogij być zgrzewane pręty oznakowane znakami: StOS, St3SX. St3SY. I8G2. 34GS.
Pręty stalowe oznakowane znakami: I8G2. StOS i Sl3SX o średnicy do 25 mm oraz St3SY. 34GS. 20HG2V i 20HG2Zr mogą być łączone za pomocą spawania elektrycznego.
Pręty stalowe w kręgach i wiązkach. Stal zbrojeniowa dostarczana jest w kręgach
średnicy wewnętrznej 550-I000 mm i o ciężarze kręgu I000 kG. Są to pręty o średnicy do I4 mm.
Pręty stalowe w wiązkach są o średnicy powyżej I4 mm i długości 12 mm. Cechowanie (opinie o programie). Dostarczona stal powinna mieć dwie przywieszki podające: wytwórcę, średnice nominalne stali, klasę i znak stali oraz numer wytopu.
Warunki stosowania. Belki i płyty w świetle podpór, slupy na wysokości jednej kondygnacji i inne podobne elementy należy zbroić prętami stalowymi jednego gatunku Nie wolno stosować różnych gatunków stali o różnych granicach plastyczności, np prętów stalowych okrągłych gładkich z prętami żebrowanymi w jednym elemencie. Zmianę prętów stalowych można stosować w belkach lub płytach sąsiednich przęseł lub w slupach następnej kondygnacji.
Czyszczenie stali zbrojeniowej. W przypadku zanieczyszczenia stali biotem, zaprawą itp należy ją oczyścić szczotkami drucianymi. Również w ten sam sposób należy usunąć zendrę. jeżeli pokrywa pręty stalowe.
Zanieczyszczenia smarami lub oliwą wypala się lampami lutowniczymi (segregator aktów prawnych).
Cięcie stali zbrojeniowej. Cięcie stali zbrojeniowej wykonuje się przystosowanymi do tego celu nożycami mechanicznymi. W przypadku małego zakresu robót zbrojarskich można korzystać z nożyc ręcznych uruchamianych za pomocą dźwigni.
Różnica długości przygotowanych prętów stali w porównaniu z długościami podanymi na rysunkach wykonawczych nie powinna przekraczać ± I0 mm. Przy tym stal odgiętą w końcach mierzy się wzdłuż, licząc od odgięcia do odgięcia.
Pręty stali zbrojeniowej powinny byc proste, przegięcie nie powinno wynosić więcej niż 4 mm w stosunku do osi wzdłużnej pręta (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !