Ile kosztuje egzamin na uprawnienia budowlane?

Wszystkie koszty, jakie wiążą się z uzyskaniem uprawnień budowlanych, ponosi osoba, która się o nie stara. Podstawą jest opłata za postępowanie kwalifikacyjne, która wynosi:
• 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – z tytułu kwalifikowania praktyki zawodowej oraz wykształcenia,
• 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę – z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane,
• 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – z tytułu ponownego przeprowadzenia ustnej części egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer).

Ile kosztuje egzamin na uprawnienia budowlane?

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydaci wnoszą na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa lub izby architektów (program na telefon).
Opłatę za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane kandydat musi wnieść przynajmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (program egzamin ustny). Opłata związana z kwalifikowaniem wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych nie podlega zwrotowi. Jeśli chodzi o opłatę za przeprowadzenie egzaminu lub za ponowne przeprowadzenie ustnej części egzaminu, to podlega ona zwrotowi wyłącznie w dwóch przypadkach:
• gdy kandydat nie stawi się na egzamin i usprawiedliwi swoją nieobecność,
• gdy kandydat odstąpi od egzaminu i usprawiedliwi swoje postępowanie (opinie o programie).

Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym również za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane. Co ważne, wynagrodzenie każdego z członków komisji nie może przekraczać kwoty ustalonej przepisami (segregator aktów prawnych).
W 2019 roku opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenie i praktyki zawodowej wynosi:
• 1100 zł dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
• 800 zł dla uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi (promocja 3  w 1).

Przeprowadzenie egzaminu

Za przeprowadzenie egzaminu opłata wynosi kolejno 1100 zł oraz 800 zł. Ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego dla uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi kosztuje 450 zł, a do projektowania i kierowania robotami budowlanymi kosztuje 600 zł.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !