Ile powinna trwać praktyka zawodowa do uprawnień?

Uprawnienia projektowe bez ograniczeń można otrzymać po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki na budowie (program na komputer). Takie same wymagania są w przypadku uprawnień projektowych w zakresie ograniczonym. Uprawnienia wykonawcze, czyli do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, można uzyskać po odbyciu:
• 1,5 rocznej praktyki na budowie – dla osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku uznanym za odpowiedni dla danej specjalności,
• 3 letniej praktyki na budowie – dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku uznanym za odpowiedni dla wybranej specjalności (program na telefon).

Cztery lata praktyk są wymagane

Ile powinna trwać praktyka zawodowa do uprawnień?

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na odpowiednim dla danej specjalności kierunku lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym muszą odbyć półtoraroczną praktykę na budowie, jeśli chcą otrzymać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (program na egzamin ustny). Trzy lata praktyk są z kolei wymagane do zdobycia tych samych uprawnień w przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności. Cztery lata praktyk są wymagane, jeśli kandydat posiada tytuł zawodowy mistrza lub technika, bądź dyplom, który potwierdza wymagane kwalifikacje (promocja 3 w 1).
Osoba, która chce zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zobowiązana jest do odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki przy pełnieniu funkcji technicznych na budowie. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dostępne są po odbyciu rocznej praktyki w biurze projektowym oraz rocznej praktyki na budowie (segregator). Jak więc widać czas praktyki jest zależny od rodzaju wybranych uprawnień. Należy przy tym pamiętać, że wykonywane podczas praktyk prace muszą być zgodne z wybranym rodzajem i specjalizacją uprawnień budowlanych. Tylko wtedy praktyka zostanie zaliczona przez okręgową komisją kwalifikacyjną, która dokonuje kwalifikacji do egzaminu (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !