Ilości pyłów

Ilości pyłów

Matematyczne ujęcie wpływu ilości pyłów na wytrzymałość przy obecnym stanie naszej wiedzy wydaje się niemożliwe. Dodatek pyłów powoduje albo zagęszczenie konsystencji, jeżeli wic pozostaje bez zmian, albo też przy niezmienionej konsystencji wzrasta wic, co było zresztą do przewidzenia wobec dużej wodochłonności pyłów. Wytrzymałość natomiast wzrasta lub spada zupełnie niezależnie od wzrostu wic (program uprawnienia budowlane na komputer).

Woda jest zatem przez pyły częściowo unieszkodliwiona i właściwie należałoby ustalić nie stosunek wic, ale (w-wr)lc, jeżeli przez wr oznaczamy ilość wody, którą wiążą pyły. Ponieważ pyły w pewnym sensie zastępują cement, logiczniej może byłoby nawet uzależnić R od wl{c-Vr). W każdym razie pyły zmniejszają pozorne wic. Odciągają one z zaczynu część wody zarobowej, magazynując ją w porach (mączki) lub wiążąc ją koloidalnie (iły). Toteż mamy często zjawisko, że mimo znacznego wzrostu wic wytrzymałość betonów z dodatkiem pyłów wzrasta (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W praktyce zmiana uziarnienia kruszywa przez specjalne dodawanie pyłów należy do rzadkości i występuje tylko na specjalnych budowach, rozporządzających z reguły laboratorium. Wpływ pyłów śledzony będzie w sposób bardziej celowy bezpośrednio przez badanie wytrzymałości betonów o różnej zawartości pyłów. Na zwykłej budowie dopuszczalną ilość pyłów ograniczają przepisy; ich dopuszczalna zawartość jest zbyt mała, aby wpływ mógł wydatniej zaważyć na zależności R od wic. Warto tu jeszcze dodać, że wg A. Kleinlogla skuteczność pucolan wzrasta, jeśli zarabiamy beton wodą wapienną, co zarazem poprawia jego urabialność (uprawnienia budowlane).
Aktywność pyłów jako dodatków hydraulicznych kształtuje się różnie, zależnie od tego, w jakim stosunku wprowadzamy je do mieszanki betonowej.

Musimy tu wyraźnie rozróżnić 3 przypadki.
W przypadku 1 wychodzimy z określonej ilości cementu i zastępujemy jego część, tak aby XC+XR = const. Wtedy otrzymujemy w stosunku do betonu zerowego o XR = 0 zawsze spadek wytrzymałości w okresie 28 i nawet 90 dni. Jeśli XR > XC, beton z pyłami w późniejszym terminie dogania beton zerowy. Jeśli XR<.XC, manko wytrzymałości z czasem się zmniejsza, ale zawsze pozostaje mankiem (program egzamin ustny).

Wzrost wytrzymałości

Godząc się na pewne zmniejszenie wytrzymałości początkowych, możemy prawie zawsze zastąpić co najmniej 30% cementu (do ok. 50%) pyłami. W przypadku 2 wychodzimy z określonej ilości ‘C + ‘VK i zastępujemy część kruszywa (piasku) pyłami. Wtedy zależnie od aktywności pyłów otrzymujemy wzrost wytrzymałości, nawet początkowej, do granicy XR <> 1,5 • XC, a nawet więcej. W przypadku 3 do mieszanki o określonym stosunku XC/XK dodajemy pyi; Wtedy w miarę wzrostu XR spada objętość XC i XK, zatem działanie pyłćr. będzie czymś pośrednim między przypadkiem 1 i 2 (opinie o programie).

Jasne jest, że przypadek powinien być raczej unikany przy badaniach porównawczych.
Jeśli chodzi o wpływ fizyczny, to na ogół można trzymać się recepty przesiewu, ale pod względem wodożądności należy rozróżnić:
a. pyły o miałkości cementu, mało nasiąkliwe: mączki piaszczyste ze skał ścisłych o wodożądności 10-20% większej niż wodożądność cementu;
b. pyły o miałkości cementu, wyraźnie nasiąkliwe: mączki ze skał porowatych, o wodożądności znacznie większej niż wodożądność cementu;
c. pyły o miałkości znacznie większej od miałkości cementu: gliny i iły (bez piasku > 0,2 mm), o wodożądności ok. 2-krotnie wyższej od wodożądności cementu, ale wiążące mimo ścisłości strukturalnej sporo wody koloidalnie;
d. pyły o miałkości znacznie większej od miałkości cementu i o wodożądności wielokrotnie wyższej (segregator aktów prawnych).

Środowisko przechowywania działa na beton głównie stopniem swej wilgotności, wilgoć zaś może oddziaływać tylko na spoiwo (cement, dodatki hydrauliczne). Istotę tego oddziaływania. Betony zachowują się nie inaczej niż omawiane zaczyny i zaprawy. Brak nawilżenia daje w początkowym okresie znaczne manka wytrzymałościowe. Toteż brak nawilżania początkowego uważany jest w praktyce za błąd wykonawczy i prawidłowo wykonane betony zawsze są do 7 dnia intensywnie nawilżane (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !