Infrastruktura komunikacyjna – mosty


Budownictwo mostów to branża bardzo wymagająca, w której liczą się nie tylko umiejętności, ale również doświadczenie i wizjonerstwo. Mosty pełnią bowiem rolę nie tylko przepraw transportowych, ale także efektownych elementów krajobrazu. Są to budowle inżynierskie, które umożliwiają pokonywanie przeszkód wodnych. Współcześnie do konstruowania mostów najczęściej wykorzystywane są takie materiały, jak i stal i beton, które cechują się dużą wytrzymałością i trwałością. Mosty można podzielić pod kątem przeznaczenia na:
• mosty wodne, nazywane również akweduktami – służą do przeprowadzenia strumienia wody lub kanałów wodnych,
• mosty drogowe – odbywa się na nich komunikacja samochodowa,
• mosty kolejkowe – odbywa się na nich komunikacja kolejowe,
• kładki piesze – przeznaczone do ruchu pieszego.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym każdego mostu są filary, na których za pośrednictwem mostowych łożysk oparte są przęsła. Podpory skrajne nazywane są przyczółkami, natomiast elementy zapewniające filarom ochronę przed naporem kry, nazywane są izbicami. Mosty dzieli się pod względem liczy przęseł na:
• jednoprzęsłowe,
• dwuprzęsłowe,
• wieloprzęsłowe.
Mosty dzieli się również na różne rodzaje pod kątem budowy pomostu na mosty belkowe, płytowe, sklepione, skrzynkowe, kratowe i łukowe. Pod względem konstrukcji podparcia mosty dzielą się na wiszące, łukowe, wspornikowe, wantowe, wolnopodparte oraz o przęsłach stałych i ruchomych, np. mosty zwodzone, obrotowe, przetaczane i uchylne.
Najczęściej budowane są mosty podwieszane, nazywane wantowymi oraz mosty wiszące. Most wantowy, czyli podwieszany, to konstrukcja, której płyta przęsła jest przewieszona na tzw cięgnach mocowanych na specjalnych wieżach, nazywanych pylonami. Jest to typ mostu, który opłaca się budować wtedy, gdy najdłuższe przęsło ma od 150 do 915 metrów. W przypadku krótszych przęseł bardziej opłacalne są mosty wiszące, których pylony mogą być niższe. Płyta przęsła w mostach wiszących umieszczona jest na cięgnach, które mają postać kabli montowanych na pylonach lub podporach.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami