Blog

Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 10
26.07.2018

Infrastruktura komunikacyjna – mosty

W artykule znajdziesz:

Infrastruktura komunikacyjna – mosty


Budownictwo mostów to branża bardzo wymagająca, w której liczą się nie tylko umiejętności, ale również doświadczenie i wizjonerstwo. Mosty pełnią bowiem rolę nie tylko przepraw transportowych, ale także efektownych elementów krajobrazu. Są to budowle inżynierskie, które umożliwiają pokonywanie przeszkód wodnych. Współcześnie do konstruowania mostów najczęściej wykorzystywane są takie materiały, jak i stal i beton, które cechują się dużą wytrzymałością i trwałością. Mosty można podzielić pod kątem przeznaczenia na:
• mosty wodne, nazywane również akweduktami – służą do przeprowadzenia strumienia wody lub kanałów wodnych,
• mosty drogowe – odbywa się na nich komunikacja samochodowa,
• mosty kolejkowe – odbywa się na nich komunikacja kolejowe,
• kładki piesze – przeznaczone do ruchu pieszego.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym każdego mostu są filary, na których za pośrednictwem mostowych łożysk oparte są przęsła. Podpory skrajne nazywane są przyczółkami, natomiast elementy zapewniające filarom ochronę przed naporem kry, nazywane są izbicami. Mosty dzieli się pod względem liczy przęseł na:
• jednoprzęsłowe,
• dwuprzęsłowe,
• wieloprzęsłowe.
Mosty dzieli się również na różne rodzaje pod kątem budowy pomostu na mosty belkowe, płytowe, sklepione, skrzynkowe, kratowe i łukowe. Pod względem konstrukcji podparcia mosty dzielą się na wiszące, łukowe, wspornikowe, wantowe, wolnopodparte oraz o przęsłach stałych i ruchomych, np. mosty zwodzone, obrotowe, przetaczane i uchylne.
Najczęściej budowane są mosty podwieszane, nazywane wantowymi oraz mosty wiszące. Most wantowy, czyli podwieszany, to konstrukcja, której płyta przęsła jest przewieszona na tzw cięgnach mocowanych na specjalnych wieżach, nazywanych pylonami. Jest to typ mostu, który opłaca się budować wtedy, gdy najdłuższe przęsło ma od 150 do 915 metrów. W przypadku krótszych przęseł bardziej opłacalne są mosty wiszące, których pylony mogą być niższe. Płyta przęsła w mostach wiszących umieszczona jest na cięgnach, które mają postać kabli montowanych na pylonach lub podporach.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 15 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 16 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 17
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 18
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 19 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 20 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 21
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 31 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 32 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 33
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 34
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 35 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 36 Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 37
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zabezpieczenie osłonne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami