Blog

25.05.2019

Inspektor nadzoru budowlanego – czy musi mieć uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru budowlanego – czy musi mieć uprawnienia budowlane?

Uczestnikami procesu budowlanego nazywa się osoby, które biorą udział w procesie budowlanym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wszystkie prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego są zapisane w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z tą ustawą uczestnicy procesu budowlanego to inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Lista ta nie jest zamknięta, ponieważ podczas kolejnych etapów budowy pojawiają się inni uczestnicy np. kierownicy robót budowlanych czy projektant sprawujący nadzór autorski (program na komputer).

Inspektor nadzoru budowlanego – czy musi mieć uprawnienia budowlane?

Kwestia tego, czy w procesie będzie uczestniczył inspektor nadzoru inwestorskiego, o którym wspominają przepisy, zależna jest do samego inwestora. Co więcej, jeśli roboty budowlane są bardzo skomplikowane bądź wymagają nadzoru np. z powodu warunków gruntowych, to uczestnictwo inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne. Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być tylko osoba, która ma uprawnienia budowlane (program na telefon).

Jeśli w procesie budowlanym bierze udział inspektor nadzoru inwestorskiego, to do jego najważniejszych obowiązków należy reprezentowanie inwestora oraz pełnienie kontroli nad zgodnością realizacji prac budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę (opinie o programie). Dokonuje on również sprawdzania jakości wszystkich wykonywanych robót, w tym również wyrobów budowlanych, które zostały wbudowane. Bardzo ważnym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest zapobieganie wykorzystywaniu na budowie wyrobów, które są wadliwe lub niedopuszczone do stosowania w budownictwie (program egzamin ustny).

Obowiązki inspektora inwestorskiego

Kolejnym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest sprawdzanie oraz odbieranie tych robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zaniknięciu (promocja 3 w 1). Bierze on udział w próbach i technicznych odbiorach instalacji, przewodów kominowych oraz urządzeń technicznych. Co więcej, uczestniczy on w przygotowaniu oraz czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów budowlanych, łącznie z przekazywaniem ich do użytkowania. Inspektor potwierdza również, że roboty faktycznie zostały wykonane, a wady usunięta (segregator aktów prawnych). Na życzenie inwestora pilnuje również rozliczeń związanych z prowadzoną budową.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami