Blog

Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego to czarne widmo każdego inwestora (program na komputer). Najczęściej jest ona przeprowadzona na skutek donosu. Warto więc wiedzieć jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru budowlanego.

Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 11
Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

Kontrola inspektora budowlanego

Kontrola budowy może być zapodziewana listownie, zdarza się jednak, że inspektor przybywa na budowę bez zapowiedzi. Czym się zajmuje inspektor? Jak sama nazwa wskazuje inspektor pełni funkcję nadzorczą, sprawdza czy prawo budowlane jest przestrzegane. Zebrane przez niego materiały często pełnią funkcję dowodów w postępowaniu administracyjnym. Oczywiście tylko wtedy gdy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi naruszenia prawa budowlanego. To jednak w gestii sądu jest rozstrzyganie spraw cywilnych oraz prywatnych. Ma on jednak pewne uprawnienia, które pozwalają mu podjąć odpowiednie kroki w przypadku gdy budowla stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób postronnych.

Kiedy należy ustanowić inspektora nadzoru inwestycyjnego

W szczególnych przypadkach polskie ustawodawstwo nakłada na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. O tym mówi artykuł 19 Prawa Budowlanego. Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 roku Ministerstwa Infrastruktury dokładnie precyzuje typ obiektów, do których nadzór inspektora budowlanego powinien być ustanowiony. Mowa o budynkach

-użyteczności publicznej

-znajdujących się w rejestrze zabytków

-znajdujących się na wysokości 15 metrów nad terenem

-w których znajdują się elementy konstrukcyjne o rozpiętości 12 m

Kontrola inspektora budowlanego

Bez względu na typ budowy, inwestor nie może uniemożliwiać kontroli budowy. Jeśli próbował by udaremnić wstęp inspektora na plac budowy mógłby być podciągnięty do odpowiedzialności karnej. Inspektor nadzoru budowlanego powinien wylegitymować się, przedstawić prawne uzasadnienie kontroli. W trakcie nadzoru inspektor może dokonać odpowiednich pomiarów. Chodzi przede wszystkim o to by sprawdzić, czy budynek realizowany jest zgodnie z przepisami budowlanymi. Inspektor może zweryfikować to czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem architektonicznym.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 16 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 17 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 18
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 19
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 20 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 21 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 22
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 32 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 33 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 34
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 35
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 36 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 37 Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 38
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Metalowe konstrukcje ramowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami