Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego to czarne widmo każdego inwestora (program na komputer). Najczęściej jest ona przeprowadzona na skutek donosu. Warto więc wiedzieć jakie uprawnienia ma inspektor nadzoru budowlanego.

Inspektor nadzoru budowlanego - uprawnienia i kwalifikacje

Kontrola inspektora budowlanego

Kontrola budowy może być zapodziewana listownie, zdarza się jednak, że inspektor przybywa na budowę bez zapowiedzi. Czym się zajmuje inspektor? Jak sama nazwa wskazuje inspektor pełni funkcję nadzorczą, sprawdza czy prawo budowlane jest przestrzegane. Zebrane przez niego materiały często pełnią funkcję dowodów w postępowaniu administracyjnym. Oczywiście tylko wtedy gdy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi naruszenia prawa budowlanego. To jednak w gestii sądu jest rozstrzyganie spraw cywilnych oraz prywatnych. Ma on jednak pewne uprawnienia, które pozwalają mu podjąć odpowiednie kroki w przypadku gdy budowla stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób postronnych.

Kiedy należy ustanowić inspektora nadzoru inwestycyjnego

W szczególnych przypadkach polskie ustawodawstwo nakłada na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. O tym mówi artykuł 19 Prawa Budowlanego. Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 roku Ministerstwa Infrastruktury dokładnie precyzuje typ obiektów, do których nadzór inspektora budowlanego powinien być ustanowiony. Mowa o budynkach

-użyteczności publicznej

-znajdujących się w rejestrze zabytków

-znajdujących się na wysokości 15 metrów nad terenem

-w których znajdują się elementy konstrukcyjne o rozpiętości 12 m

Kontrola inspektora budowlanego

Bez względu na typ budowy, inwestor nie może uniemożliwiać kontroli budowy. Jeśli próbował by udaremnić wstęp inspektora na plac budowy mógłby być podciągnięty do odpowiedzialności karnej. Inspektor nadzoru budowlanego powinien wylegitymować się, przedstawić prawne uzasadnienie kontroli. W trakcie nadzoru inspektor może dokonać odpowiednich pomiarów. Chodzi przede wszystkim o to by sprawdzić, czy budynek realizowany jest zgodnie z przepisami budowlanymi. Inspektor może zweryfikować to czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem architektonicznym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami