Blog

25.06.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia


Inspektorem nadzoru inwestorskiego można zostać po ukończeniu odpowiednich studiów, odbyciu praktyki oraz zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem nadzoru budowlanego, któremu prawo budowlane nadało wiele uprawnień. Przede wszystkim jest on uprawniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych.

Polecenia te muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i dotyczyć następujących kwestii:
• usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości,
• wykonania badań lub prób,
• wykonania badań lub prób elementów zakrytych lub robót wymagających odkrycia,
• przedstawienia ekspertyz z zakresu prowadzonych robót budowlanych,
• przedstawienia informacji i dokumentów, które potwierdzają stosowanie na budowie wyrobów budowlanych spełniających odpowiednie kryteria,
• przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania używanych na budowie urządzeń technicznych (program na telefon).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony także do zażądania od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych wykonania poprawek, a nawet ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie (program egzamin ustny). Może on w ostateczności wstrzymać dalsze roboty budowlane, jeśli kontynuowanie tych robót może spowodować zagrożenie bądź doprowadzić do niedopuszczalnej niezgodności z pozwoleniem na budowę lub projektem (opinie o programie).

Właściwości użytkowe


Zgodnie z powyższymi informacjami, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia stosowanych na budowie materiałów budowlanych oraz do weryfikowania dokumentów, które potwierdzają użytkowe właściwości tych materiałów (segregator aktów prawnych). Jest to zadanie wymagające cierpliwości i dużego doświadczenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać odpowiednią wiedzę, pozwalającą mu stwierdzić, czy danym materiał budowlany może być dopuszczony do stosowania na budowie. Powinien także znać odpowiednie sposoby prezentacji używanych na budowie materiałów oraz potwierdzenia właściwości użytkowych, jakie posiadają (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami