Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia


Inspektorem nadzoru inwestorskiego można zostać po ukończeniu odpowiednich studiów, odbyciu praktyki oraz zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem nadzoru budowlanego, któremu prawo budowlane nadało wiele uprawnień. Przede wszystkim jest on uprawniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych.

Polecenia te muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i dotyczyć następujących kwestii:
• usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości,
• wykonania badań lub prób,
• wykonania badań lub prób elementów zakrytych lub robót wymagających odkrycia,
• przedstawienia ekspertyz z zakresu prowadzonych robót budowlanych,
• przedstawienia informacji i dokumentów, które potwierdzają stosowanie na budowie wyrobów budowlanych spełniających odpowiednie kryteria,
• przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania używanych na budowie urządzeń technicznych (program na telefon).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony także do zażądania od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych wykonania poprawek, a nawet ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie (program egzamin ustny). Może on w ostateczności wstrzymać dalsze roboty budowlane, jeśli kontynuowanie tych robót może spowodować zagrożenie bądź doprowadzić do niedopuszczalnej niezgodności z pozwoleniem na budowę lub projektem (opinie o programie).

Właściwości użytkowe


Zgodnie z powyższymi informacjami, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia stosowanych na budowie materiałów budowlanych oraz do weryfikowania dokumentów, które potwierdzają użytkowe właściwości tych materiałów (segregator aktów prawnych). Jest to zadanie wymagające cierpliwości i dużego doświadczenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać odpowiednią wiedzę, pozwalającą mu stwierdzić, czy danym materiał budowlany może być dopuszczony do stosowania na budowie. Powinien także znać odpowiednie sposoby prezentacji używanych na budowie materiałów oraz potwierdzenia właściwości użytkowych, jakie posiadają (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !