Instalacje odbiorcze telefoniczne

Instalacje odbiorcze telefoniczne

Instalacje odbiorcze telefoniczne wraz z aparatami zakładane są wyłącznie przez Urzędy Telefonów Miejscowych, są ich własnością, a wszelkie konserwacje i naprawy mogą być wykonywane jedynie i wyłącznie przez upoważnionych przedstawicieli powyższych urzędów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Instalacje odbiorcze radiowe, stosowane w budynkach mieszkalnych, powinny być konserwowane częściowo przez administrację domu, a częściowo przez lokatorów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do obowiązków administracji należy konserwacja tych wszystkich elementów, które wybudowano w ramach wykonawstwa inwestycyjnego oraz które są przeznaczone dla ogółu lokatorów.

Tak więc do administracji budynku należy konserwacja masztów antenowych i uziemień radiowych (jeżeli są wspólne dla szeregu mieszkań) (uprawnienia budowlane). Natomiast konserwacja i naprawy linek antenowych i urządzeń odbiorczych należy do lokatorów. Zasadnicza część masztu antenowego składającego się z rury stalowej, wraz ze szczeblami, powinna być co 3 lata pokrywana farbą olejną, w celu zabezpieczenia rury przed rdzewieniem.

Przy malowaniu masztu należy sprawdzić i ewentualnie dokręcić zluzowane śruby podtrzymujące szczeble włazowe. Konstrukcja mocująca rurę masztu antenowego powinna być sprawdzana raz na rok. Linki odciągowe - szczególnie przy masztach wysokich (ponad 6 m) - należy sprawdzać raz na rok, smarując jednocześnie gęstym smarem zainstalowane na nich rzymskie śruby (szczególnie gwinty). Równocześnie należy poddać przeglądowi przewód uziemiający maszt antenowy. Uziemienie radiowe praktycznie nie wymaga żadnej konserwacji (program egzamin ustny).

Remont bieżący instalacji radiowej

Remont bieżący instalacji radiowej najczęściej dotyczy linki odciągowej, szczebli masztowych lub izolatorów odsadzkowych zamocowanych na trzonach lub prętach. Okres użytkowania linki odciągowej powinien wynosić co najmniej 5-7 lat. Zużyta linka powinna być wymieniona na nową z zachowaniem właściwego przekroju. Remont uziemienia radiowego polega zwykle na złączeniu przerwa nego przewodu uziemiającego. Przewód taki można łączyć wprost za pomocą złączek pazurkowych lub przez skręcenie ze sobą (co najmniej na długości 10 cm) obi-końców druty uziemiającego (opinie o programie).

Instalacja piorunochronna jako zabezpieczająca budynki przed skutkami wyładowań elektrycznych w atmosferze, powinna podlegać specjalnej kontroli przeprowadzanej przez inspektorów Biura Dozoru Technicznego. Kontrola taka - przeprowadzana w okresie wiosennym - powinna polegać na sprawdzaniu stanu oporności uziomów za pomocą specjalnych przyrządów, zwanych mostkami oporowymi.

Poza sprawdzeniem oporności i wpisaniu otrzymanych wyników do specjalnej książki rewizyjnej, inspektor Biura Dozoru powinien przeprowadzić przegląd wszystkich linek i ich zamocowań. Konserwacja urządzeń piorunochronnych sprowadza się jedynie do malowania ochronnego masztów, na których umieszczone są ostrza piorunochronów lub rur ochronnych zakładanych w miejscach, gdzie przewód uziemiający wchodzący do ziemi mógłby być narażony na zerwanie, oraz do sprawdzania uszkodzeń przewodów (segregator aktów prawnych). Remonty bieżące urządzenia-piorunochronnego polegają na łączeniu uszkodzonych lub zerwanych odcinków przewodu piorunochronnego (promocja 3 w 1).

Złączenia linek wielożyłowych można dokonywać jedynie przy użyciu zacisków pazurkowych lub złączek śrubowych. Łączenie płaskowników stalowych należy wykonywać przez spawanie lub przez zastosowanie obustronnych nakładek łączonych z płaskownikiem za pomocą śrub.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !