Inwestycje zagrożone przez zjawiska naturalne

Inwestorzy, którzy decydują się na inwestycje na terenach zagrożonych przez osuwiska gruntu lub lawiny skalne i śnieżne, bardzo ryzykują.
Polska nie należy co prawda do krajów, w których naturalne osuwiska skalne lub powodzie zdarzają się często. Jednak są rejony, gdzie takie naturalne zjawiska pojawiają się. Inwestorzy wciąż bardzo rzadko korzystają z opinii geologów, dlatego też straty wynikające z powierzchniowych ruchów mas ziemi są czasami ogromne. Wciąż rozwija się budownictwo i infrastruktura komunikacyjna na stokach, które są zagrożone przez osuwanie się mas ziemi. Uważa się, że zbudowanie domu w takim rejonie to ogromna gratka, ładne widoki i wspaniała okolica do zamieszkania. Zapomina się, że wszelkiego rodzaju budowle na stokach mogą ulec zniszczeniu. Dobrze by było gdyby przed decyzją rozpoczęcia budowy, zasięgnąć informacji o badaniach gruntu. Osuwiska gruntu i lawiny skalne i śnieżne, najczęściej powstają w rejonie Karpat.

Uprawnienia budowlane

Zdarzają się jednak osuwiska gruntu w dolinach rzek, na wybrzeżu Bałtyku oraz tam, gdzie rzeki utworzyły głęboko wcięte doliny o bardzo stromych zboczach. Czyli w miejscach o bardzo atrakcyjnym położeniu budynku mieszkalnego. Zjawiskowi osuwisk sprzyja budowa geologiczna danego terenu, duża siła erozyjna rzek, katastrofalne opady deszczu oraz działania ludzkie i dynamika rzeźby górskiej. Można inwestować w takie rejony, jednak trzeba liczyć się z ryzykiem i dobrze jest przeprowadzić wszelkie badania geologiczne gruntu przed rozpoczęciem inwestycji. Osuwisk zatrzymać się nie da, ale można zminimalizować ilość ich występowania na danym terenie. Tworzone są więc systemy ostrzegania przed lawinami i osuwiskami. Ponadto dzisiaj geolodzy posiadają już ogromną wiedzę i mają super nowoczesny sprzęt. Dzięki takim nowościom i udoskonaleniom dzisiaj w miejscach, gdzie 40 lat temu były osuwiska powstają domy, którym nie zagraża już prawie nic. Osuwiska, powodzie czy lawiny to zjawiska naturalne, z żywiołem trudno jest walczy i jeszcze trudniej jest mu się przeciwstawiać.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !