Blog

23.07.2018

Inwestycje zagrożone przez zjawiska naturalne

W artykule znajdziesz:

Inwestycje zagrożone przez zjawiska naturalne

Inwestorzy, którzy decydują się na inwestycje na terenach zagrożonych przez osuwiska gruntu lub lawiny skalne i śnieżne, bardzo ryzykują.
Polska nie należy co prawda do krajów, w których naturalne osuwiska skalne lub powodzie zdarzają się często. Jednak są rejony, gdzie takie naturalne zjawiska pojawiają się. Inwestorzy wciąż bardzo rzadko korzystają z opinii geologów, dlatego też straty wynikające z powierzchniowych ruchów mas ziemi są czasami ogromne. Wciąż rozwija się budownictwo i infrastruktura komunikacyjna na stokach, które są zagrożone przez osuwanie się mas ziemi. Uważa się, że zbudowanie domu w takim rejonie to ogromna gratka, ładne widoki i wspaniała okolica do zamieszkania. Zapomina się, że wszelkiego rodzaju budowle na stokach mogą ulec zniszczeniu. Dobrze by było gdyby przed decyzją rozpoczęcia budowy, zasięgnąć informacji o badaniach gruntu. Osuwiska gruntu i lawiny skalne i śnieżne, najczęściej powstają w rejonie Karpat.

Uprawnienia budowlane

Zdarzają się jednak osuwiska gruntu w dolinach rzek, na wybrzeżu Bałtyku oraz tam, gdzie rzeki utworzyły głęboko wcięte doliny o bardzo stromych zboczach. Czyli w miejscach o bardzo atrakcyjnym położeniu budynku mieszkalnego. Zjawiskowi osuwisk sprzyja budowa geologiczna danego terenu, duża siła erozyjna rzek, katastrofalne opady deszczu oraz działania ludzkie i dynamika rzeźby górskiej. Można inwestować w takie rejony, jednak trzeba liczyć się z ryzykiem i dobrze jest przeprowadzić wszelkie badania geologiczne gruntu przed rozpoczęciem inwestycji. Osuwisk zatrzymać się nie da, ale można zminimalizować ilość ich występowania na danym terenie. Tworzone są więc systemy ostrzegania przed lawinami i osuwiskami. Ponadto dzisiaj geolodzy posiadają już ogromną wiedzę i mają super nowoczesny sprzęt. Dzięki takim nowościom i udoskonaleniom dzisiaj w miejscach, gdzie 40 lat temu były osuwiska powstają domy, którym nie zagraża już prawie nic. Osuwiska, powodzie czy lawiny to zjawiska naturalne, z żywiołem trudno jest walczy i jeszcze trudniej jest mu się przeciwstawiać.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami