Blog

11.04.2019

Inżynier budowlany – jakie musi mieć uprawnienia?

W artykule znajdziesz:

Inżynier budowlany – jakie musi mieć uprawnienia?

Inżynier budowlany to osoba, która odpowiada za powstawanie obiektów budowlanych (program na komputer). Musi on posiadać uprawnienia budowlane w jednej lub kilku specjalnościach, np. konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, kolejowej, drogowej, mostowej, hydrotechnicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (program na telefon). Osoba taka może pracować na różnych stanowiskach, np. jak inżynier komunikacji specjalista z dziedziny fizyki budowli czy budownictwa wodne bądź specjalista mechaniki gruntów.
Zakres obowiązków inżyniera budownictwa jest bardzo szeroki. Może on m.in. zajmować się projektowaniem obiektów budowlanych – wówczas tworzy dokumentację, która w szczegółowy sposób opisuje jak i z jakich materiałów powstanie dany obiekt budowlany (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czas praktyki jest odpowiednio wydłużony

Inżynier budowlany – jakie musi mieć uprawnienia?

Ponadto zajmuje się on opracowywaniem technologii budowy i kontrolowaniem całego procesu budowlanego (program na egzamin ustny). Do jego obowiązków należy też badanie konstrukcji budynków i udoskonalanie ich, jeśli jest taka potrzeba. Inżynier budowlany nadzoruje także wszystkie prace na budowie pod kątem jakości wykonania ora zgodności z projektem, przepisami czy pozwoleniem na budowę (promocja 3 w 1).
Inżynierem budownictwa można zostać po ukończeniu kierunku budownictwo na którejś z politechnik. Osoby, które chcą zająć się projektowaniem muszą też odbyć praktyki w biurze projektowym i na budowie. Aby móc starać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, trzeba odbyć praktykę na budowie (segregator). Po szkole średniej i zawodowej oraz po zdobyciu tytułu technika lub mistrza, także można starać się o uprawnienia budowlane, ale tylko w ograniczonym zakresie. Wówczas czas praktyki jest odpowiednio wydłużony. Inżynierowi budowy na pewno przyda się również prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność tworzenia dokumentacji techniczne, co wymaga umiejętności obsługi komputera (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami