Inżynieria drogowa


Uprawnienia budowlane - specjalność inżynieryjna drogowa

 

Obrona magisterium nie oznacza dla budowlańca końca egzaminów. Jeśli pragnie on czegoś więcej, niż praca na etacie, czeka go zdanie jeszcze jednego testu - na uprawnienia budowlane. Zanim jednak w ogóle może on przystąpić do egzaminu, musi spełnić określone warunki, różniące się w zależności od rodzaju uprawnień oraz specjalności.


Specjalność inżynieryjna drogowa uprawnia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg, a także np. pasów startowych dla samolotów. Jakie warunki należy spełnić, aby móc przystąpić do egzaminu?

 

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń


Do projektowania wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycie rocznych praktyk przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. Aby móc kierować robotami budowlanymi należy po ukończeniu wspomnianych studiów odbyć półtoraroczną praktykę na budowie - lub trzyletnią, posiadając jedynie tytuł inżyniera budownictwa.

 

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
By zdobyć uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie należy - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo - odbyć roczne praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów. Kierowanie robotami budowlanymi wymaga jedynie tytułu inżyniera budownictwa oraz odbycia półtorarocznej praktyki na budowie. Można również ubiegać się o certyfikat, jeżeli posiada się tytuł technika budownictwa, drogownictwa lub dróg i mostów kolejowych - jednak praktyki trwają wówczas odpowiednio dłużej, czyli cztery lata.

 

Co dają uprawnienia budowlane?


Certyfikat z pewnością znacząco podnosi kwalifikacje posiadającej go osoby i wzbogaca CV, otwierając tym samym lepsze możliwości zatrudnienia. Ponadto pozwala na założenie własnej firmy, na przykład biura projektów. Aby stać się projektantem albo kierownikiem budowy, uprawnienia są również niezbędne. Mimo że wspomniane funkcje wiążą się z wieloma obowiązkami i wielką odpowiedzialnością, pozwalają znacząco zwiększyć zarobki, a także odnosić więcej satysfakcji z wykonywanej pracy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami