Blog

07.08.2018

Jak dojść na dach i nie tylko?

W artykule znajdziesz:

Jak dojść na dach i nie tylko?

Pionowe lub inne drogi wejścia na dach powinny być umożliwione w każdym zbudowanym domu (program na komputer). Oczywiście są odpowiednie reguły i normy, które warunkują istnienie drabin prowadzących na dach lub do innych pomieszczeń znajdujących się na różnych poziomach. Drabiny i klamry są na stałe przymocowane do konstrukcji (program na telefon).
WYMIARY
Odpowiednie drabiny i klamry są potrzebne w uzasadnionych przypadkach, każda drabina musi być dodatkowo opasana przez obręcze ochronne. Szerokość drabin i klamer musi wynosić 0,5 m a odległość między ich szczeblami powinna posiadać 0,3 m. Wspomniane obręcze ochronne to elementy zabezpieczające, muszą być one instalowane na wysokości 3 m od podłogi (program na egzamin ustny). Dodatkowo są one rozmieszczane w rozstawie co 0,8 m a jeśli chodzi o ich pionowe pety w rozstawie, to powinny być co 0,3 m.
Każda drabina lub klamra umocowana do ściany powinna być w odległości nie mniejszej niż 0,15 m a odległość obręczy ochronnej od drabiny, nie powinna być, z kolei, większa niż 0,8 m (promocja 3 w 1).

CHRONIĄ I ZABEZPIECZAJĄ

 

Jak dojść na dach i nie tylko?

Obręcze ochronne chronią przed upadkiem osoby wchodzące po drabinach i klamrach. Drabiny są także montowane jako wyjścia ewakuacyjne (segregator). Często zapomina się, że tego rodzaju drabina powinna być także zamontowana na domku jednorodzinnym. Zamontowanie jej oznacza ułatwienie dojścia do komina czy dachu. W takim przypadku drabina też powinna być zamontowana w objęciach obręczy ochronnych.
WSZELKIE INNE NORMY
Drabiny i klamry oraz obręcze ochronne powinny być odporne na rdzę, są one więc wykonane z materiału antykorozyjnego, najczęściej jest to nierdzewna stal lub aluminium. Wybiera się także drabiny ocynkowane ogniowo. Uchwyty wykorzystane do zamocowania drabiny powinny odpowiadać wszelkim normom i posiadać wymagane atesty. Do mocowania drabiny niedopuszczalne jest użycie uchwytów, które nieodpornych na wysokie temperatury (opinie).
Drabiny i klamry są odporne na różnego rodzaju warunki atmosferyczne i mają za zadanie doskonale zabezpieczać. Nigdy nie powinny się wygiąć lub ich konstrukcja nigdy nie powinna się złamać. Dlatego też co jakiś czas powinny być serwisowane a następnie konserwowane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami