Blog

13.06.2019

Kierownik praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

W artykule znajdziesz:

Kierownik praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uznała, że praktyką na budowie może kierować kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych, natomiast praktykę przy sporządzaniu projektów nadzorować może wyłącznie projektant (program na komputer). Należy pamiętać, że do praktyki zawodowej nie wliczają się prace wykonywane pod kierownictwem projektanta sprawdzającego projekt czy inspektora nadzoru inwestorskiego (program na telefon).

Kierownik praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

Praktyką zawodową nie mogą też kierować osoby, które w otrzymały uprawnienia budowlane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w swojej decyzji mają następujące wpisy:
• z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji,
• o powszechnie znanych rozwiązaniach,
• w budownictwie osób fizycznych (program egzamin ustny).
Niektóre izby mogą jednak taką praktykę dopuścić, ale wyłącznie w przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym.

W przepisach dopuszczono także możliwość odbywania praktyki zawodowej, którą kieruje zagraniczny kierownik praktyk (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wówczas musi on jednak legitymować się uprawnieniami budowlanymi swojego kraju i odpowiadającymi swoim zakresem uprawnieniami, o które stara się praktykant (opinie o programie).

Wybrany opiekun

Kierownik praktyki zawodowej przez cały czas trwania praktyk musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jedynie wtedy można mieć pewność, że taka praktyka będzie zaliczona (segregator aktów prawnych). Oznacza to przede wszystkim opłacanie składek członkowskich, które są niezbędne, aby należeć do samorządu oraz opłacanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sprawdzenie, czy wybrany opiekun należy do samorządu zawodowego, jest bardzo proste – można to zrobić na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oczywiście kierownik praktyki zawodowej musi mieć także odpowiednie uprawnienia budowlane, czyli takie, o jakie stara się praktykant zarówno pod względem specjalności, jak i rodzaju oraz zakresu (promocja 3  w 1). Tylko pod takim kierownictwem praktyka zawodowa będzie zaliczona.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami