Kierownik praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uznała, że praktyką na budowie może kierować kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych, natomiast praktykę przy sporządzaniu projektów nadzorować może wyłącznie projektant (program na komputer). Należy pamiętać, że do praktyki zawodowej nie wliczają się prace wykonywane pod kierownictwem projektanta sprawdzającego projekt czy inspektora nadzoru inwestorskiego (program na telefon).

Kierownik praktyki – kto może pełnić tę funkcję?

Praktyką zawodową nie mogą też kierować osoby, które w otrzymały uprawnienia budowlane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w swojej decyzji mają następujące wpisy:
• z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji,
• o powszechnie znanych rozwiązaniach,
• w budownictwie osób fizycznych (program egzamin ustny).
Niektóre izby mogą jednak taką praktykę dopuścić, ale wyłącznie w przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym.

W przepisach dopuszczono także możliwość odbywania praktyki zawodowej, którą kieruje zagraniczny kierownik praktyk (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wówczas musi on jednak legitymować się uprawnieniami budowlanymi swojego kraju i odpowiadającymi swoim zakresem uprawnieniami, o które stara się praktykant (opinie o programie).

Wybrany opiekun

Kierownik praktyki zawodowej przez cały czas trwania praktyk musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jedynie wtedy można mieć pewność, że taka praktyka będzie zaliczona (segregator aktów prawnych). Oznacza to przede wszystkim opłacanie składek członkowskich, które są niezbędne, aby należeć do samorządu oraz opłacanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sprawdzenie, czy wybrany opiekun należy do samorządu zawodowego, jest bardzo proste – można to zrobić na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oczywiście kierownik praktyki zawodowej musi mieć także odpowiednie uprawnienia budowlane, czyli takie, o jakie stara się praktykant zarówno pod względem specjalności, jak i rodzaju oraz zakresu (promocja 3  w 1). Tylko pod takim kierownictwem praktyka zawodowa będzie zaliczona.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !