Blog

09.07.2019

Jak można zostać kierownikiem budowy?

W artykule znajdziesz:

Jak można zostać kierownikiem budowy?


Kierownik budowy to zawód, który wymaga zdobycia wyższego wykształcenia technicznego na kierunkach, które są związane z architekturą lub budownictwem. Jednak to jeszcze nie wszystko, ponieważ ukończenie studiów to dopiero początek drogi. Kolejną ważną kwestią jest zdobycie doświadczenia w trakcie odbywania praktyki zawodowej.

Jak można zostać kierownikiem budowy?

Wszystkie kwestie związane z tą praktyką są określone w prawie budowlanym (program na komputer). Jej odbycie jest niezbędne, aby możliwe było przystąpienie do trudnego egzaminu, za którego organizację odpowiadają krajowe izby samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. W trakcie egzaminu sprawdzana jest znajomość przepisów budowlanych i innych związanych z budownictwem, a także umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce (program na telefon).

Zdany egzamin oznacza otrzymanie uprawnień budowlanych, które są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, bądź łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Nietrudno domyślić się, że w pracy kierownika budowy niezbędne są uprawnienia wykonawcze, czyli do kierowania robotami budowlanymi (program egzamin ustny). Co więcej uprawnienia mogą być nadanie w zakresie ograniczonym bądź bez ograniczeń. Największe możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy w branży budowlanej, a konkretnie w zawodzie kierownika budowy, dają uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (opinie o programie).

Zaufanie publiczne


Od razu po uzyskaniu uprawnień można zatrudnić się jako kierownik budowy, choć na początku kariery zarobki nie są zbyt wysokie (segregator aktów prawnych). Konieczne jest zdobycie doświadczenia oraz ugruntowanie swojej pozycji w branży, aby móc liczyć na nieco lepsze wynagrodzenie. Najlepsi i najbardziej doświadczenie kierownicy budowy mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki i mają możliwość otworzenia własnej działalności. Kierownik budowy to jeden z zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że podlega on odpowiedzialności zawodowej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami