Blog

09.08.2018

Jak projektuje się instalacje wodociągowe w obiektach budowlanych

W artykule znajdziesz:

Jak projektuje się instalacje wodociągowe w obiektach budowlanych


Jak działają instalacje ogrzewcze?
Uprawnienia budowlane. Jak projektuje się instalacje wodociągowe w obiektach budowlanych
Instalacja wodociągowa w obiekcie budowlanym odpowiada za rozprowadzanie wody zimnej lub ciepłej. W prostym tłumaczeniu są to przewody rozdzielcze, które łączą zawór główny z punktami czerpalnymi. Warto również dodać, że projektowanie instalacji wodociągowych wymaga również uwzględnienia pionów (dolny lub górny rozdział wody). Instalacje dzielą się także ze względu na temperaturę wody.
Wyróżnia się instalację wody zimnej oraz ciepłej. Ponadto instalacje ciepłej wody dzielą się na miejscowe oraz centralne. Istotną kwestią jest także ciśnienie panujące w instalacji. Tradycyjnym rozwiązaniem jest zasilanie miejskie (z przewodu wodociągowego sieci miejskiej). Zasilanie może być również dodatkowo wzmocnione za pomocą dodatkowego wzmocnienia ciśnienia. Odpowiednie wysokość ciśnienia w instalacjach zależy od indywidualnego przypadku. Zasilanie można podzielić również ze względu na strefy. Z tego względu wyróżnia się zasilanie jednostrefowe, dwustrefowe oraz wielostrefowe.
To, jak będzie wyglądać instalacja wewnętrzna zależy w dużej mierze od jej rozległości. Uwzględnia się ilość, a także rozmieszczenie punktów czerpalnych. Szczegółowe informacje na ten temat określa Polska Norma.
W przypadki instalacji pionowych połączenie do punktów czerpalnych jest ściśle uzależnione od tego, jak są one rozmieszczone w mieszkaniu. Ważne jest, aby zamontować zawory odcinające. Ich głównym zadaniem jest odcięcie danego punktu czerpalnego od pionu. Jest to szczególnie istotne w przypadku awarii, gdyż dzięki zaworom nie ma konieczności zamykania przepływu wody dla całego pionu.
Przed projektowaniem instalacji wodociągowej należy przede wszystkim ustalić, w jaki sposób woda będzie rozprzestrzeniać się do wszystkim punktów czerpalnych usytuowanych w danym budynku. Trzeba również ustalić wyposażenie sanitarne w danym obiekcie, a także ustalić podstawowe parametry dotyczące części budowlanej. Konieczne jest również ustalenie optymalnego poziomi ciśnienia wody.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami