Blog

11.08.2018

Jak projektuje się wewnętrzne instalacje wodociągowe?

W artykule znajdziesz:

Jak projektuje się wewnętrzne instalacje wodociągowe?


Uprawnienia budowlane.W roku 2018 zaczęły obowiązywać nowe normy dotyczące projektowania instalacji wodociągowej. Musi ona być przede wszystkim zgodna z przeznaczeniem, a warunki techniczne muszą być zgodne z zapisami znajdującymi się w Polskiej Normie. Wewnętrzna instalacja wodociągowa znajdująca się w budynku wymaga instalacji wodomierza głównego. Polskie normy zabudowy zestawów wodomierzowych wymuszają umieszczenie zabezpieczenia od strony instalacji. Jeśli sieć wodociągowa łączy się z wewnętrzną instalacją w więcej niż jednym miejscu, to na każdym połączeniu należy zainstalować zestaw wodomierzy. Oczywiście dotyczy to również wyżej wymienionych zabezpieczeń, które muszą znajdować się za każdym zestawem wodomierzy.
Zgodnie z normami zestaw wodomierzy powinien być usytuowany na parterze budynku lub w piwnicy. Istotnym jest to, aby znajdowały się one w miejscu bezpiecznym, które nie będzie narażone na uszkodzenia np. związane z zalaniem, zamarznięciem, włamaniem. Nie bez znaczenia jest również to, aby był to obszar łatwo dostępny dla użytkowników obiektu. W budynkach użyteczności publicznej, czy też wielorodzinnych wymagane jest to, aby zestawy wodomierzy znajdowały się w odrębnym pomieszczeniu.
W przypadku, gdy budynek nie posiada piwnicy, a także nie ma możliwości umieszczenia zestawu wodomierzy na parterze, zezwala się ich instalację w studzience znajdującej się poza budynkiem. Oczywiście musi ona spełniać określone standardy. Przede wszystkim studzienka musi być stworzona przy użyciu wytrzymałych materiałów. Otwór włazowy musi mieć średnicę większą niż 0,6m. Ponadto studzienka musi być wyposażona w stopnie lub klamry, które umożliwią bezproblemowe schodzenie. Zamknięcie musi składać się z dwóch pokryw. Wierzchnia pokrywa powinna być przystosowana do ruchu pieszych oraz samochodów i innych pojazdów.
Jeżeli materiały, z których wykonana jest instalacja wodociągowa, przewodzą prąd, to konieczne jest zastosowanie przewodów ochronnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polskich Normach.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami