Jak prowadzić książkę praktyki zawodowej?

Jak prowadzić książkę praktyki zawodowej?

Książka praktyki zawodowej jest niezbędnym warunkiem uprawniającym do podejścia do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zdobycie uprawnień pozwala na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i rozpoczęcie kariery w wybranym zawodzie. Warto więc zadbać o to, aby książka była odpowiednio wypełniona i podpisana.

Jak prowadzić książkę praktyki zawodowej?

Systematyczność jest niezbędna

Wielu kandydatów na uprawnienia budowlane ma spory problem z systematycznym wypełnianiem książki praktyki zawodowej. Tymczasem już po tygodniu można o wielu rzeczach zapomnieć. Właśnie dlatego, pracując np. w biurze projektowym, warto zapisywać w kalendarzu czy notatniku rodzaj wykonywanych w tygodniu pracy, w tym również rodzaj obiektu, tytuły rysunków, obliczenia czy zakres opracowywanej dokumentacji (promocja 3  w 1).

Pracując na budowie należy zbierać tygodniowe raporty, a dopiero na ich podstawie wypełniać książkę. Można też, podobnie jak w przypadku biura projektowego, dokumentować prac w notatniku czy zeszyci, a w wolnych chwilach wpisywać je do książki praktyk. Zaniedbując codzienne notatki można mieć później naprawdę duży problem z wypełnieniem książki przed złożeniem dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.

Kto może złożyć podpis w książce praktyki zawodowej?

Bardzo ważne jest to, że wszystkie wpisy w książce praktyki zawodowej muszą być potwierdzone przez kierownika budowy lub projektanta, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Po zakończeniu pracy w biurze lub na budowie i rozpoczęciu jej w innym miejscu, warto wypisać część książki oraz zebrać niezbędne podpisy od opiekuna praktyki. Nie wolno o tym zapomnieć, aby nie okazało się, że przed złożeniem książki praktyki zawodowej niezbędna będzie pielgrzymka po kraju w poszukiwaniu kierownika budowy, który akurat zaczął pracę na drugim końcu Polski. Oczywiście można wysłać książkę praktyk pocztą, ale raczej niewiele osób tak ryzykuje, biorąc pod uwagę czas spędzony na wypisywanie książki. Wypełniona i podpisana książka praktyki zawodowej jest niezbędna, aby można było przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami