Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne

 

Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne

Czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, ma z zasady różny przebieg (program na komputer). W niektórych przypadkach decyzje zapadają nawet po miesiącu czy dwóch od złożenia wniosku. Jeśli jednak istnieją przesłanki, gdzie pojawiają się wątpliwości, to wtedy trzeba pamiętać, że wniosek może być rozpatrywany nawet trzy miesiące. Działania w sprawie uznania kwalifikacji podejmowane są przez Prezesa Krajowej Rady. To właśnie on ma odpowiednie uprawnienia, na mocy których powołuje trzy osobowe zespoły weryfikacyjne (program na telefon).

Wszystkie oddelegowane do danego zadania zespoły działają w sposób indywidualny, samodzielnie rozpatrując dany wniosek czy sprawę. Wszystkie wnioski kierowane są do Krajowej Rady, a następnie do poszczególnych zespołów weryfikacyjnych. Praca nad wnioskiem rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy komisja weryfikacyjna otrzyma kompletny wniosek z wszystkimi załącznikami. Taki dokument musi przejść przez merytoryczną ocenę (program egzamin ustny).

Dopiero po tym, odbywa się drugi etap weryfikacji, czyli rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zarówno w mowie, jak i piśmie. Bez tego nie ma możliwości przeprowadzenia samodzielnych funkcji technicznych, co jest obowiązkowe w budownictwie. Zatwierdzenie wniosku odbywa się poprzez głosowanie. W takich wypadkach wystarczy zwykła większość głosów. Jeśli z jakiegoś powodu zdania są podzielone i nie sposób uzyskać większość, to wówczas to przewodniczący zespołu weryfikacyjnego uzyskuje prawo, do podjęcia decyzji samodzielnie (opinie o programie).

Problem z podjęcie decyzji

Nie w każdym przypadku przewodniczący takiego zespołu chce odpowiadać za podjętą decyzją (segregator aktów prawnych). W takich sytuacjach osoba szef komisji zwraca się do Krajowej Rady czy też Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej z prośbą o pomoc w wyrażeniu opinii. Tego typu organ jest w stanie wydać opinie, czy studia zagraniczne danego kandydata faktycznie mogą zostać uznane za wiążące. Po uzyskaniu pomocy podjęcie decyzji nie jest już takie trudne i zwykle każdy wniosek uzyskuje pozytywne lub negatywne rozpatrzenie. Nie zawsze istnieje możliwość potwierdzenia w stu procentach autentyczności przedstawionych dokumentów, wówczas trzeba wystąpić o potwierdzenie informacji w danym kraju. Z postępowania sporządza się osobny protokół, który zostanie przekazany do Krajowej Rady, która podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wniosku (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !