Jak przeprowadzany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

 

Jak przeprowadzany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

Egzamin na uprawnienia budowlane jest trudny, ale taki właśnie powinien być, ponieważ praca inżyniera budownictwa jest niezwykle odpowiedzialna. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w roku i w każdej z nich przeprowadzany jest egzamin pisemny oraz ustny (program na komputer).

W trakcie pisemnej części egzaminu sprawdza jest znajomość:
• ustawy Prawo budowlane oraz ustaw, które odpowiadają zakresowi wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych i aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw – ok. 70% wszystkich pytań,
• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie związanym z wykonywaniem robót budowlanych – 20% wszystkich pytań,
• przepisów kodeksu administracyjnego – 10% wszystkich pytań (program na telefon).

Czas trwania egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zależy od liczby pytań – na jedno pytanie przyjmuje się 1,5 minuty. Czas zaczyna się liczyć od momentu wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej bądź jego zastępcę (program egzamin ustny). W każdym pytaniu należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi, poprzez jej zakreślenie. Testy rozpoczynają się w każdej okręgowej izbie w tym samym terminie i czasie dla każdej specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego, czyli po udzieleniu przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi, kandydaci dowiadują się o terminach egzaminu ustnego (opinie o programie).

Egzamin ustny


W trakcie egzaminu ustnego kandydaci odpowiadają na pytania z wylosowanego zestawu (segregator aktów prawnych). W zależności od zakresu i rodzaju uprawnień może on składać się z 5 do 10 pytań, które są dostosowane do wybranego przez kandydata rodzaju uprawnień. W zestawie znajdują się pytania sprawdzające umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa, praktycznego stosowania wiedzy technicznej w trakcie praktyki zawodowej oraz dotyczące zakresu wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Ponadto w każdym zestawie znajduje się jedno pytanie dotyczące części praktycznej. Może ono polegać na rozwiązaniu zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy lub wykonaniu zadania projektowego, oczywiście w zakresie wybranej specjalności uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !