Jak przygotować się do egzaminu?

Do egzaminu na uprawnienia budowlane należy odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim należy w prawidłowy sposób udokumentować swoją praktykę zawodową (program na komputer). Obecnie nie jest już wymagana książka praktyk, ale oświadczenie oraz inne dokumenty, takie jak:
• dokumenty poświadczające posiadanie odpowiednich uprawnień przez osobę, która kieruje praktyką,
• dokumenty potwierdzające przynależność tej osoby do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa w okresie, w którym odbywała się praktyka.
Kopie wymienionych dokumentów muszą, zgodnie z art. 76a KPA, być poświadczone przez organ, który jest wystawił (program na telefon). Można też przedstawić odpis dokumentu, po warunkiem, że został on poświadczony przez notariusza lub pełnomocnika strony, np. adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego (program na egzamin ustny).

Wypełnienie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Jak przygotować się do egzaminu?

Kolejnym etapem przygotowań jest wypełnienie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, którego wzór można znaleźć m.in. na stronach internetowych okręgowych izb inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1). Następnie należy ponownie sprawdzić wszystkie wymagane dokumenty, czyli:
• dokumentację odbycia praktyk zawodowych,
• życiorys zawodowy,
• odpis dyplomu, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów,
• kserokopię dowody zapłacenia pierwszej raty za postępowanie kwalifikacyjne,
• formularz osobowy – zwór znajduje się w załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
• odpis wszelkich posiadanych już uprawnień budowlanych (segregator).
W większości izb okręgowych stosowany jest specjalny system rejestrowania wniosków, dzięki któremu zarejestrowanie wniosku daje możliwość wybrania terminu, w jakim dokumenty zostaną złożone do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po przyjęciu wniosku jest on rozpatrywany, a kandydat ma możliwość kontroli postępowania kwalifikacyjnego za pomocą swojego konta w systemie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !