Jak skonstruowany jest dach płaski?

 
Jak skonstruowany jest dach płaski?

Dachy płaskie stają się coraz bardziej popularne, ponieważ znakomicie podkreślają nowoczesną konstrukcję budynku(uprawnienia budowlane). Dają też możliwość zastosowania ciekawych rozwiązań architektonicznych, takich jak chociażby ogrody czy tarasy na dachu. Tak naprawdę dachy płaskie wcale nie są tak do końca płaskie – spadek połaci wynosi od 3 do 11 stopni i może być skierowany do wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Większy spadek zapewnia szybsze spływanie deszczów oraz rozpuszczającego się śniegu i lodu. Dachy płaskie łączą cechy dachów stropów, dlatego nazywane są stropodachami. Ze względu na zastosowaną konstrukcję dzielą się na wentylowane i niewentylowane. Stropodachy wentylowane to najpopularniejsze dachy płaskie. Ich elementem nośnym jest strop, na którym opiera się cała konstrukcja nośna (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zwykle jest ona wykonana z drewniany wiązarów lub prefabrykowanych kratownic. Niekiedy wykorzystywane są także metalowe kształtowniki. Warstwę spadkową stanowią materiały drewnopochodne, np. sklejki lub płyty OSB.

 

Pokrycie stropodachu musi być wykonane z materiału o wysokiej szczelności. Najczęściej wykorzystywana jest do tego układana wielowarstwowo papa bitumiczna. Między pokryciem a ociepleniem pozostawia się wówczas pustą przestrzeń. Pojawiająca się tam wilgoć jest odprowadzana przez otwory wentylacyjne umiejscowione w ściankach kolankowych. Otwory muszą być zabezpieczone siatką, aby zapobiec przedostawaniu się ptaków na poddasze. Stropodach niewentylowany, nazywany także pełnym, jest najczęściej bardziej płaski niż konstrukcja wentylowana. Nie ma w nim wiązarów ani pustych przestrzeni. Jest to po postu żelbetowa płyta nośna, której wszystkie warstwy ściśle do siebie przylegają. Niezbędny spadek jest kształtowany poprzez wylanie betonu lub ułożenie keramzytowej płyty żelbetowej na podsypce pisakowej (program uprawnienia budowlane na komputer). Stropodachy pełne mogą powodować zbieranie się pary wodnej pod pokryciem i zawilgocenie pomieszczeń. Dlatego konieczne jest wykonanie w warstwie podkładowej pod pokryciem niewielkich kanalików, które przebiegają tak, jak spadek dachu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami