Rama wlotowa

Rama wlotowa

Do wykucia obudowy szybu i wykonywania ramy wlotowej przystępuje się po wykonaniu odcinka palowego, gdyż, w odróżnieniu od systemu budowy równocześnie z głowicą, składowa pozioma obciążenia ramy wlotowej przejmowana jest przez ściany boczne kanału (program uprawnienia budowlane na komputer).
Najpierw wykonuje się wykucia dla założenia rozpór stalowych między chwilowo pozostawioną obudową w świetle ramy a obudową stałą poza obrysem ramy na całej długości słupów i rozpory górnej. Zamiast rozpory dolnej zakłada się ściąg stalowy w bruździe wykutej płytko w obudowie.

Następnie wykuwa się obudowę na całej długości słupów i rozpory górnej, betonując ramę (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jej schemat statyczny stanowi rama jednokomorowa dwuprzegubowa ze ściągiem. Po wykuciu reszty obudowy betonuje się rozporę dolną nie zmieniającą już schematu statycznego odkształconej ramy.
Fundament wentylatora i silnika. Fundamenty wentylatorów zarówno osiowych, jak i promieniowych projektuje się jako wspólne z fundamentem silnika. Niekiedy na fundamencie tym ustawia się budynki obudowy silników oraz napędy klap przy rozgałęzieniu lunety (uprawnienia budowlane).

Czerpnie powietrza dla rewersji oraz odcinek kanału rewersyjnego wraz z obudową akustyczną wentylatorów osiowych i ramami do ich wymiany opierają się na tym samym fundamencie. Fundament dyfuzora jest najczęściej oddylatowany od fundamentu wentylatora. Duży ciężar spoczywających na fundamencie urządzeń wpływa na wyraźne zmniejszenie amplitud, chociaż może wpływać niekorzystnie na parametry akustyczne i antywibracyjne.
Konstrukcje fundamentów są różne: blokowe, ścianowe lub ramowe, zależnie od typu wentylatora. Przy konstruowaniu ich obowiązują zasady ogólne dla fudamentów maszyn ujęte w rozdz. 2 niniejszego tomu (program egzamin ustny).

Budynek silnika wentylatora. Budynek ten chroni od wpływów atmosferycznych silniki i elektryczne urządzenia rozdzielcze, pomiarowe, kontrolne, sygnalizacji i łączności, alarmowe i ewentualną stałą obsługę przy wentylatorach nie sterowanych zdalnie. Pomieszczenie dla obsługi powinno być ogrzewane i oddzielone ścianą, izolującą cieplnie i częściowo akustycznie. Wszystkie wymogi dotyczące ogrzewania, oświetlenia itp. są zgodne z obowiązującymi przepisami w budownictwie. Rozmieszczenie urządzeń i wymagane przejście lub miejsca montażowe oraz wysokość do haka wyciągu jedno- szynowego i do spodu stropu ustalają wspólnie: technolog, projektant części budowlanej oraz projektant instalacji sanitarnej z uwagi na wentylację pomieszczeń (opinie o programie).
Pomieszczeń silników nie ogrzewa się.

Właściwe wentylatory

W kopalniach gazowych wszelkie iskrzące urządzenia elektryczne nieognioszczelne, jak silniki wentylatorów, klap obrotowych pomp olejowych, szafy przyłączowe, elementy automatyki oświetlenia, muszą znajdować się w pomieszczeniach zabezpieczonych przeciw infiltracji metanu, przepływającego przez system kanałów (segregator aktów prawnych).
Właściwe wentylatory umieszcza się albo całkowicie bez obudowy (typ promieniowy), albo w kanałach żelbetowych ukształtowanych przez ściany fundamentu, pokrytych izolującymi akustycznie płytami żelbetowymi z wnękami (otworami) i uchwytami do montażu i demontażu dla remontu wentylatora (typ osiowy).

Napowietrzny tor jezdny wymiany wentylatora zawieszony jest na stojących poza budynkiem ramach, najczęściej żelbetowych.
Dyfuzor. Stanowi on przedłużenie wylotowego otworu wentylatora i ma za zadanie stopniowe zmniejszenie prędkości wylotowej powietrza, a w wyniku - zmniejszenie strat energii maszyny. Stopniowe zmniejszenie prędkości uzyskuje się przez płynne zwiększenie swobodnego przekroju dyfuzora.

W pracy podano szereg wyników pomiarów prędkości powietrza na wylotach wentylatorów, na podstawie których autorzy zalecają jako optymalny stosunek powierzchni otworu wylotowego do powierzchni otworu wlotowego równy 2.

Dyfuzor w wentylatorach promieniowych dostarczany jest wraz z maszyną i obudową zawierającą klapy rewersyjne (promocja 3 w 1). Przy wentylatorach osiowych projekt dyfuzora należy do projektu budowlanego. Wymiary gabarytowe i ewentualne łopatki kierujące ustala się w projekcie mechaniczno-energetycznym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !