Jak udokumentować praktykę odbytą za granicą?

Praktykę zawodową do uprawnień budowlanych można odbyć nie tylko w Polsce, ale również za granicą (https://uprawnienia-budowlane.pl). Taką możliwość przewidziano w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, które weszło w życie w 2014 roku. Należy jednak pamiętać, że sposób udokumentowania takiej praktyki wygląda nieco inaczej, niż w przypadku praktyki w Polsce (program na komputer).

Jak udokumentować praktykę odbytą za granicą?

Przed wszystkim w przypadku odbycia praktyki zawodowej za granicą, należy posiadać zaświadczenie potwierdzające jej odbycie. Takie zaświadczenie może wydać wyłącznie kierownik jednostki, w której praktyka się odbywała i musi być poświadczone przez tzw. osobę nadzorującą (program na telefon). Wymagane jest, aby osoba nadzorująca posiadała uprawnienia, które odpowiadają zakresem uprawnieniom określonym w art. 14 ust. 1 prawa budowlanego.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu (opinie o programie)? Przede wszystkim muszą w nim być wyszczególnione roboty budowlane oraz obiekty budowlane, przy których projektowaniu praktykant uczestniczył w sposób bezpośredni. Należy przy tym dokładnie określić rodzaj, przeznaczenie, konstrukcję oraz inne cechy charakterystyczne, mające znaczenie w przypadku wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Konieczne jest również podanie parametrów technicznych i użytkowych obiektu oraz lokalizacji i nazwy inwestora.

Co mu się znaleźć w dokumentach?

W dokumencie muszą znaleźć się również informacje dotyczące czasu trwania praktyki zawodowej. Wymagane jest podanie dat rozpoczęcia oraz zakończenia praktyki przy sporządzaniu projektów lub przy budowie obiektów budowlanych łącznie z charakterem czynności, jakie wykonywała dana osoba (promocja 3 w 1).

Ostatnim ważnym punktem jest ogólna ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej kandydata w zakresie wnioskowanej specjalności. Oceny tej dokonuje osoba, która nadzorowała praktykę zawodową. Jeśli w kraju odbywania praktyki nie obowiązują uprawnienia budowlane, to takie praktyki także mogą zostać zaliczone (program egzamin ustny). Wówczas konieczne jest dostarczenie do komisji kwalifikacyjnej przetłumaczonego dyplomu, który potwierdza wykształcenie osoby nadzorujące praktyki zawodową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !