Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń można zdobyć do projektowania i do kierowania robotami budowlanym lub tylko do projektowania oraz tylko do kierowania robotami budowlanymi. Każde uprawnienia upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń nie jest łatwy.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin pisemny

Test pisemny na uprawienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zawiera 90 pytań. Ich tematyka zależy od wybranej specjalności. Zaliczenie egzaminu pisemnego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego. Pytania na egzaminie ustnym obejmują następujące zagadnienia:

  • 50 pytań dotyczy prawa budowlanego oraz przepisów, które zostały wydane na jego postawie. Z tego 23 pytania dotyczą wyłącznie przepisów techniczno-budowlanych,
  • 25 pytań dotyczy zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • 9 pytań dotyczy przepisów związanych,
  • 6 pytań dotyczy kodeksu postępowania administracyjnego.

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi trwa 135 minut. Do jego zaliczenia niezbędne jest udzielenie przynajmniej 68 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin pisemny

Egzamin pisemny na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zawiera 75 pytań. Tematyka zależy od wybranej specjalności. Liczba pytań jest różna w zależności od rodzaju przepisów:

  • 42 pytania dotyczące prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, w czym 20 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
  • 20 pytań dotyczących wybranej specjalności,
  • 8 pytań dotyczących przepisów związanych,
  • 5 pytań dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego.

Cały egzamin trwa 115 minut, a do jego zaliczenia konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 56 pytań.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !