Blog

Wahania temperatury zdjęcie nr 10
30.05.2018

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

W artykule znajdziesz:

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń można zdobyć do projektowania i do kierowania robotami budowlanym lub tylko do projektowania oraz tylko do kierowania robotami budowlanymi. Każde uprawnienia upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń nie jest łatwy.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin pisemny

Test pisemny na uprawienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zawiera 90 pytań. Ich tematyka zależy od wybranej specjalności. Zaliczenie egzaminu pisemnego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego. Pytania na egzaminie ustnym obejmują następujące zagadnienia:

  • 50 pytań dotyczy prawa budowlanego oraz przepisów, które zostały wydane na jego postawie. Z tego 23 pytania dotyczą wyłącznie przepisów techniczno-budowlanych,
  • 25 pytań dotyczy zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • 9 pytań dotyczy przepisów związanych,
  • 6 pytań dotyczy kodeksu postępowania administracyjnego.

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi trwa 135 minut. Do jego zaliczenia niezbędne jest udzielenie przynajmniej 68 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin pisemny

Egzamin pisemny na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zawiera 75 pytań. Tematyka zależy od wybranej specjalności. Liczba pytań jest różna w zależności od rodzaju przepisów:

  • 42 pytania dotyczące prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, w czym 20 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
  • 20 pytań dotyczących wybranej specjalności,
  • 8 pytań dotyczących przepisów związanych,
  • 5 pytań dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego.

Cały egzamin trwa 115 minut, a do jego zaliczenia konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 56 pytań.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Wahania temperatury zdjęcie nr 11
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Wahania temperatury zdjęcie nr 12
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Wahania temperatury zdjęcie nr 15 Wahania temperatury zdjęcie nr 16 Wahania temperatury zdjęcie nr 17
Wahania temperatury zdjęcie nr 18
Wahania temperatury zdjęcie nr 19 Wahania temperatury zdjęcie nr 20 Wahania temperatury zdjęcie nr 21
Wahania temperatury zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wahania temperatury zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wahania temperatury zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wahania temperatury zdjęcie nr 31 Wahania temperatury zdjęcie nr 32 Wahania temperatury zdjęcie nr 33
Wahania temperatury zdjęcie nr 34
Wahania temperatury zdjęcie nr 35 Wahania temperatury zdjęcie nr 36 Wahania temperatury zdjęcie nr 37
Wahania temperatury zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wahania temperatury zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wahania temperatury zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami