Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń można zdobyć do projektowania i do kierowania robotami budowlanym lub tylko do projektowania oraz tylko do kierowania robotami budowlanymi. Każde uprawnienia upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń nie jest łatwy.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin pisemny

Test pisemny na uprawienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zawiera 90 pytań. Ich tematyka zależy od wybranej specjalności. Zaliczenie egzaminu pisemnego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego. Pytania na egzaminie ustnym obejmują następujące zagadnienia:

  • 50 pytań dotyczy prawa budowlanego oraz przepisów, które zostały wydane na jego postawie. Z tego 23 pytania dotyczą wyłącznie przepisów techniczno-budowlanych,
  • 25 pytań dotyczy zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • 9 pytań dotyczy przepisów związanych,
  • 6 pytań dotyczy kodeksu postępowania administracyjnego.

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi trwa 135 minut. Do jego zaliczenia niezbędne jest udzielenie przynajmniej 68 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin pisemny

Egzamin pisemny na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zawiera 75 pytań. Tematyka zależy od wybranej specjalności. Liczba pytań jest różna w zależności od rodzaju przepisów:

  • 42 pytania dotyczące prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, w czym 20 pytań dotyczy przepisów techniczno-budowlanych,
  • 20 pytań dotyczących wybranej specjalności,
  • 8 pytań dotyczących przepisów związanych,
  • 5 pytań dotyczących kodeksu postępowania administracyjnego.

Cały egzamin trwa 115 minut, a do jego zaliczenia konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 56 pytań.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami