Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie


Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń - łącznie

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania, są jednymi z bardziej odpowiedzialnych uprawnień, które mogą uzyskać specjaliści. Od prawidłowego zaprojektowania i wykonania obiektów zależy bowiem bezpieczeństwo osób, które będą w nim przebywać. Aby zdobyć uprawnienia budowlane, należy zdać egzamin przed Krajową Komisją Kwalifikacyjną. Jedną z części egzaminu jest egzamin pisemny mający formę testu. Chcąc uzyskać uprawnienia bez ograniczeń, będziemy musieli odpowiedzieć na 90 różnych pytań. Na cały test przewidziano 135 minut. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin pisemny, konieczne jest uzyskanie 68 poprawnych odpowiedzi. Z jakiego rodzaju pytaniami trzeba się liczyć na takim egzaminie? Otrzymamy w nim 63 pytania dotyczące Prawa Budowlanego i innych ustaw oraz aktów wykonawczych, które są z nim powiązane. Dotyczyć one będą specjalności, o uprawnienia które się ubiegamy. Oprócz tego czeka na nas 18 pytań dotyczących BHP przy robotach budowlanych, a także 9 pytań dotyczących postępowania administracyjnego przy uzyskiwaniu pozwoleń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !