Blog

Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 10
23.10.2020

Minimalna ilość cementu

W artykule znajdziesz:

Minimalna ilość cementu

Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 11
Minimalna ilość cementu

Minimalna ilość cementu zgodnie z wymaganiami norm wynosi 250 kg/m3 betonu. Z domieszek do betonu można stosować w warunkach zimowych, w celu przyspieszenia wiązania i narastania wytrzymałości, dodatek chlorku wapnia w ilości 1 do 2°/o ciężaru cementu. Innych domieszek na ogół nie stosuje się, co oczywiście nie przesądza możliwości ich zastosowania w przypadkach odpowiednio umotywowanych i po dokładnym sprawdzeniu ich działania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normowym krzywym przesiewu. Projekt mieszanki betonowej dostosowany do posiadanego kruszywa powinien być sporządzony osobno i należy do dokumentacji budowy. Możliwa jest zmiana składu betonu w miarę zwiększania komina (cieńsze ścianki wymagają drobniejszego kruszywa m.in. ze względu, na urabialność i tzw. „efekt ściany”) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Badanie i kontrolę betonu na budowie należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm lub wg osobnych instrukcji.

Z każdego półcyklu (1,25 m wysokości komina) należy pobrać 6 próbek walcowych normalnych, które zgniata się po 3, 7 i 28 dniach. Oprócz stałego badania wytrzymałości bada się także okresowo nasiąkliwość i odporność na zamrażanie betonu oraz kruszywo i cement.
Jako stal zbrojeniową stosuje się z reguły stal zwykłą okrągłą o granicy plastyczności Qr = 2500 kG/cm2. Inne rodzaje stali zbrojeniowej nie znajdują zastosowania dlatego, że w górnej części trzonu zbrojenie jest potrzebne tylko ze względów konstrukcyjnych, a w części dolnej odstępy prętów zbrojenia nie mogą być zbyt duże i średnice zbyt male ze względu na ich wiotkość.
Pustaki betonowe stosowane do budowy kominów powinny odpowiadać podobnym wymaganiom, jakie stawia się betonowi.

Badania pustaków powinny dotyczyć wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, przewodności cieplnej, mrozoodporności, ognioodporności i nasiąkliwości (uprawnienia budowlane). Wskazówką do tych badań mogą być zalecenia polskich norm dotyczące pustaków betonowych o innym zastosowaniu oraz norm zagranicznych (m.in. DIN 1056).

Konstrukcja trzonu żelbetowego

Trzon komina jest powłoką cylindryczną lub stożkową, o grubości stałej lub zmniejszającej się ku górze. Zmiany grubości następują w postaci skoków, które wykorzystuje się po ich poszerzeniu jako wsporniki podwykładzinowe. U góry trzon jest pogrubiony i tworzy pierścień głowicy. Wewnątrz trzonu wykonuje się również wsporniki do podparcia stropów, lejów odpopielających i belek pod ścianą działową (program egzamin ustny).

Często konieczne jest wykonywanie dodatkowych wzmocnień przy otworach. Trzon komina zbrojony jest w kierunku pionowym zbrojeniem ułożonym wzdłuż tworzącej oraz w kierunku poziomym zbrojeniem pierścieniowym.
Zbrojenia podwójnego obecnie nie stosuje się. Potrzebne byłoby ono tylko przy znacznym obciążeniu termicznym, tj. dużych różnicach temperatur przypadających na ścianę żelbetową. W tym przypadku lepiej jednak zastosować skuteczniejszą izolację niż podwójne zbrojenie, niedogodne przy wykonawstwie (opinie o programie).
Zbrojenie pionowe (0 24 -0 14) umieszcza się od zewnętrznej strony trzonu, zbrojenie pierścieniowe (014-7-010) powiązane jest ze zbrojeniem pionowym i umieszczone od wewnątrz w celu łatwiejszego ułożenia w formach. Warstwa betonowa otulająca zbrojenie od zewnątrz powinna wynosić 5 cm, ze względu na wpływy atmosferyczne i możliwość korozji (segregator aktów prawnych).

Zmniejszenie ilości stali stopniowo z wysokością komina, najlepiej uzyskać przez równoczesne zmniejszanie średnicy wkładek i powiększanie ich rozstawów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przestawienie styków zbrojenia pionowego i poziomego. Jeżeli długość wkładek pionowych przyjmuje się 5,50 m (większa długość jest niewskazana, gdyż wkładki są za wiotkie i uciążliwe przy montażu), to pracująca długość wynosi 5,0 m, a 50 cm pozostawia się na zakład w stykach.

Styki przestawione są co 1 m wysokości i co piątą wkładkę.
Jako zasadę rozmieszczenia przyjmuje się stały - w poszczególnych strefach - rozstaw wkładek. Rozstaw ten wynosić może np. kolejno 10, 12 i 16 cm. W miarę wznoszenia trzonu, liczba prętów przy ich stałym rozstawie zmniejsza się ze zmniejszeniem obwodu komina (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 16 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 17 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 18
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 19
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 20 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 21 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 22
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 32 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 33 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 34
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 35
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 36 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 37 Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 38
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Izolacja bitumiczna zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami