Minimalna ilość cementu

Minimalna ilość cementu

Minimalna ilość cementu zgodnie z wymaganiami norm wynosi 250 kg/m3 betonu. Z domieszek do betonu można stosować w warunkach zimowych, w celu przyspieszenia wiązania i narastania wytrzymałości, dodatek chlorku wapnia w ilości 1 do 2°/o ciężaru cementu. Innych domieszek na ogół nie stosuje się, co oczywiście nie przesądza możliwości ich zastosowania w przypadkach odpowiednio umotywowanych i po dokładnym sprawdzeniu ich działania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normowym krzywym przesiewu. Projekt mieszanki betonowej dostosowany do posiadanego kruszywa powinien być sporządzony osobno i należy do dokumentacji budowy. Możliwa jest zmiana składu betonu w miarę zwiększania komina (cieńsze ścianki wymagają drobniejszego kruszywa m.in. ze względu, na urabialność i tzw. „efekt ściany”) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Badanie i kontrolę betonu na budowie należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm lub wg osobnych instrukcji.

Z każdego półcyklu (1,25 m wysokości komina) należy pobrać 6 próbek walcowych normalnych, które zgniata się po 3, 7 i 28 dniach. Oprócz stałego badania wytrzymałości bada się także okresowo nasiąkliwość i odporność na zamrażanie betonu oraz kruszywo i cement.
Jako stal zbrojeniową stosuje się z reguły stal zwykłą okrągłą o granicy plastyczności Qr = 2500 kG/cm2. Inne rodzaje stali zbrojeniowej nie znajdują zastosowania dlatego, że w górnej części trzonu zbrojenie jest potrzebne tylko ze względów konstrukcyjnych, a w części dolnej odstępy prętów zbrojenia nie mogą być zbyt duże i średnice zbyt male ze względu na ich wiotkość.
Pustaki betonowe stosowane do budowy kominów powinny odpowiadać podobnym wymaganiom, jakie stawia się betonowi.

Badania pustaków powinny dotyczyć wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, przewodności cieplnej, mrozoodporności, ognioodporności i nasiąkliwości (uprawnienia budowlane). Wskazówką do tych badań mogą być zalecenia polskich norm dotyczące pustaków betonowych o innym zastosowaniu oraz norm zagranicznych (m.in. DIN 1056).

Konstrukcja trzonu żelbetowego

Trzon komina jest powłoką cylindryczną lub stożkową, o grubości stałej lub zmniejszającej się ku górze. Zmiany grubości następują w postaci skoków, które wykorzystuje się po ich poszerzeniu jako wsporniki podwykładzinowe. U góry trzon jest pogrubiony i tworzy pierścień głowicy. Wewnątrz trzonu wykonuje się również wsporniki do podparcia stropów, lejów odpopielających i belek pod ścianą działową (program egzamin ustny).

Często konieczne jest wykonywanie dodatkowych wzmocnień przy otworach. Trzon komina zbrojony jest w kierunku pionowym zbrojeniem ułożonym wzdłuż tworzącej oraz w kierunku poziomym zbrojeniem pierścieniowym.
Zbrojenia podwójnego obecnie nie stosuje się. Potrzebne byłoby ono tylko przy znacznym obciążeniu termicznym, tj. dużych różnicach temperatur przypadających na ścianę żelbetową. W tym przypadku lepiej jednak zastosować skuteczniejszą izolację niż podwójne zbrojenie, niedogodne przy wykonawstwie (opinie o programie).
Zbrojenie pionowe (0 24 -0 14) umieszcza się od zewnętrznej strony trzonu, zbrojenie pierścieniowe (014-7-010) powiązane jest ze zbrojeniem pionowym i umieszczone od wewnątrz w celu łatwiejszego ułożenia w formach. Warstwa betonowa otulająca zbrojenie od zewnątrz powinna wynosić 5 cm, ze względu na wpływy atmosferyczne i możliwość korozji (segregator aktów prawnych).

Zmniejszenie ilości stali stopniowo z wysokością komina, najlepiej uzyskać przez równoczesne zmniejszanie średnicy wkładek i powiększanie ich rozstawów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przestawienie styków zbrojenia pionowego i poziomego. Jeżeli długość wkładek pionowych przyjmuje się 5,50 m (większa długość jest niewskazana, gdyż wkładki są za wiotkie i uciążliwe przy montażu), to pracująca długość wynosi 5,0 m, a 50 cm pozostawia się na zakład w stykach.

Styki przestawione są co 1 m wysokości i co piątą wkładkę.
Jako zasadę rozmieszczenia przyjmuje się stały - w poszczególnych strefach - rozstaw wkładek. Rozstaw ten wynosić może np. kolejno 10, 12 i 16 cm. W miarę wznoszenia trzonu, liczba prętów przy ich stałym rozstawie zmniejsza się ze zmniejszeniem obwodu komina (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !