Blog

03.04.2019

Jak wygląda egzamin ustny?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda egzamin ustny?

Egzamin ustny stanowi konfrontację z komisją egzaminacyjną. Jest on przeprowadzany w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym (program na komputer). Kolejność przystępowania kandydatów egzaminu jest alfabetyczna. Do tej części egzaminu trzeba się przygotować inaczej niż do części pisemnej. Przede wszystkim konieczne jest czytanie oraz dokładne zapoznawanie się z aktami prawnymi oraz normami dotyczącymi zdawanej specjalizacji (program na telefon). Podczas części ustnej większość pytań dotyczy właśnie specjalizacji. W zespole egzaminacyjnym zasiada Przewodniczący Komisji lub jego Zastępcy, a także Członkowie Zespołu – może to być 3-5 osób. Członkowie komisji powinni mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Przynajmniej jedna osoba z komisji musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez zdającego. Ponadto w składzie musi być osoba z wykształceniem prawniczym (program na egzamin ustny).

Pytania związane są z aktami prawnymi

Jak wygląda egzamin ustny?

Na egzaminie można korzystać z aktów prawnych udostępnionych przez komisję egzaminacyjną lub z własnych, choć nie wszystkie izby na to pozwalają (promocja 3 w 1). Pytania związane są z aktami prawnymi, dlatego należy sprawnie orientować się w ustawach i normach, aby w miarę szybko znaleźć odpowiedzi. Po wejściu na salę kandydat losuje zestaw pytań – to czas na poinformowanie przewodniczącego, że kandydat posiada własne akty prawne oraz uzyskanie jego zgody na wykorzystanie ich (segregator).
Na przygotowanie do odpowiedzi jest 25 minut, a łącznie egzamin trwa 60 minut dla każdego rodzaju uprawnień. Należy pilnować tego czasu, ponieważ nie jest go zbyt wiele (opinie). Na pewno dużym atutem jest umiejętność udzielenia na część pytań odpowiedzi z pamięci, bez konieczności szukania ich w przepisach. Egzamin jest przeprowadzany w sposób płynny, co oznacza, że 1-2 osoby przygotowują odpowiedzi, a jedna jest w tym czasie egzaminowana. Po wywołaniu przez komisję kandydat przystępuje do właściwej części egzaminu. W trakcie egzaminu można spodziewać się pytań dotyczących praktyki zawodowej. Na wyniki czeka się aż cała grupa zakończy egzamin.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami