Jak wygląda egzamin ustny?

Egzamin ustny stanowi konfrontację z komisją egzaminacyjną. Jest on przeprowadzany w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym (program na komputer). Kolejność przystępowania kandydatów egzaminu jest alfabetyczna. Do tej części egzaminu trzeba się przygotować inaczej niż do części pisemnej. Przede wszystkim konieczne jest czytanie oraz dokładne zapoznawanie się z aktami prawnymi oraz normami dotyczącymi zdawanej specjalizacji (program na telefon). Podczas części ustnej większość pytań dotyczy właśnie specjalizacji. W zespole egzaminacyjnym zasiada Przewodniczący Komisji lub jego Zastępcy, a także Członkowie Zespołu – może to być 3-5 osób. Członkowie komisji powinni mieć wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Przynajmniej jedna osoba z komisji musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez zdającego. Ponadto w składzie musi być osoba z wykształceniem prawniczym (program na egzamin ustny).

Pytania związane są z aktami prawnymi

Jak wygląda egzamin ustny?

Na egzaminie można korzystać z aktów prawnych udostępnionych przez komisję egzaminacyjną lub z własnych, choć nie wszystkie izby na to pozwalają (promocja 3 w 1). Pytania związane są z aktami prawnymi, dlatego należy sprawnie orientować się w ustawach i normach, aby w miarę szybko znaleźć odpowiedzi. Po wejściu na salę kandydat losuje zestaw pytań – to czas na poinformowanie przewodniczącego, że kandydat posiada własne akty prawne oraz uzyskanie jego zgody na wykorzystanie ich (segregator).
Na przygotowanie do odpowiedzi jest 25 minut, a łącznie egzamin trwa 60 minut dla każdego rodzaju uprawnień. Należy pilnować tego czasu, ponieważ nie jest go zbyt wiele (opinie). Na pewno dużym atutem jest umiejętność udzielenia na część pytań odpowiedzi z pamięci, bez konieczności szukania ich w przepisach. Egzamin jest przeprowadzany w sposób płynny, co oznacza, że 1-2 osoby przygotowują odpowiedzi, a jedna jest w tym czasie egzaminowana. Po wywołaniu przez komisję kandydat przystępuje do właściwej części egzaminu. W trakcie egzaminu można spodziewać się pytań dotyczących praktyki zawodowej. Na wyniki czeka się aż cała grupa zakończy egzamin.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !