Jak zdobyć i ile kosztują uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

 

Jak zdobyć i ile kosztują uprawnienia konstrukcyjno-budowlane?

Uprawnienia budowlane dostępne są w wielu specjalnościach, przy czym najchętniej wybierana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana (program na komputer). O wyborze specjalności warto pomyśleć już na etapie wyboru kierunku studiów. Kierunkiem odpowiednim w przypadku tej specjalności jest budownictwo (program na telefon).

Po skończeniu studiów należy jeszcze odbyć praktykę zawodową, której zakres oraz czas trwania zależą od wybranego rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Za nadawanie uprawnień, bez względu na specjalność, są odpowiedzialne okręgowe komisje kwalifikacyjne. Każdy kandydat na uprawnienia budowlane musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, a następnie zdać egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy do roku przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Sesja wiosenna odbywa się w maju, natomiast sesja jesienna w listopadzie. Egzaminy są przeprowadzane na terenie izb okręgowych, które mają swoje siedziby w miastach wojewódzkich. Składają się z dwóch części – pisemnej, nazywanej również testową, oraz ustnej. W trakcie części pisemnej sprawdza się, czy kandydat zna przepisy prawa budowlanego, przepisy BHP oraz warunki techniczne. W trakcie części ustnej kontroli podlega praktyczna znajomość przepisów oraz wiedza budowlana, jaką kandydat zdobył podczas pracy na budowie lub przy projektowaniu (opinie o programie).

Opłaty związane ze zdobyciem uprawnień budowlanych


Opłaty związane ze zdobyciem uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz każdej innej zależą od rodzaju uprawnień (segregator aktów prawnych). Opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej dla uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi wynosi 800 zł. Dla uprawnień łącznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi opłata ta jest wyższa i wynosi 1100 zł. Tak samo kształtują się opłaty za przeprowadzenie egzaminu – dla uprawnień odrębnych opłata wynosi 800 zł, a dla łącznych 1100 zł. Jeśli kandydat chce ponownie przystąpić do ustnej części egzaminu, to musi zapłacić 450 zł dla uprawnień odrębnych oraz 600 zł dla uprawnień łącznych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !